Hvorfor velge denne studieretningen?

Vil du bli den gode realfagslæreren? Lektorprogrammet studieretning realfag gir deg solid faglig fordypning og pedagogisk kompetanse som gjør det mulig for deg å skape en levende, motiverende og variert undervisning. Studiet tilbyr fagfordypning i to skolefag og gir en større grad av fagfordypning enn grunnskolelærerutdanningene.

Du får solid faglig fordypning

Lektorprogrammet er en integrert 5-årig lærerutdanning som gir deg en mastergrad og undervisningskompetanse i realfagene i skolen.Lektorprogrammets studieretning Realfag gir deg en grundig og oppdatert innføring i to realfag som du velger fra denne listen:

Fagene i studieplanen er satt sammen for å dekke skolens behov, men gir deg samtidig en faglig utdanning som kan brukes i mange sammenhenger.

I tillegg til de to realfagene du velger i studieløpet, inngår også profesjonsfaget som består av:

  • pedagogikk,
  • hvordan lære bort de to fagene du har valgt - fagdidaktikk og
  • 100 dager praksis i ungdomsskole og videregående skole.

Databeregninger - unikt ved UiO

UiO er det første universitet i verden hvor du som student får ta i bruk databeregninger allerede fra begynnelsen av studiet. Det gjør også at du i mange av fagene våre allerede tidlig i studieløpet kan jobbe kreativt og forske på realistiske problemstillinger. Se hvordan databeregninger revolusjonerer studiehverdagen for to av studentene våre:

 

I masterdelen av studiet lærer du å arbeide selvstendig og vitenskapelig med det faget du er mest interessert i.

Dette gir deg en innsikt, selvstendighet og trygghet som har stor overføringsverdi til andre områder. Alle fagene som inngår i utdanningen er forskningsbaserte og forankret i et forskningsaktivt fagmiljø.

Studiemiljø

Vi vet at studenter som trives er studenter som lettere lykkes faglig. I begynnelsen av studiet inviterer vi deg derfor med på et faglig og sosialt seminar hvor du blir bedre kjent med faglærerne og de andre studentene på studieprogrammet ditt. Underveis i studiet får du også tilbud om personlig veiledningssamtale hvis du ønsker å ta opp faglige eller sosiale utfordringer.

Jobbmuligheter

Det er et stort behov for lærere som kan gi realfagsundervisning på et høyt faglig og pedagogisk nivå, og dermed svært gode arbeidsmuligheter for realfagslektorer i årene framover. Utdanning i realfag og teknologi blir stadig viktigere i en høyteknologisk verden. Derfor er det viktig at vi har lærere i skolen med en høy kompetanse innenfor realfagene. Lektorprogrammet skal kvalifisere deg til å videreutvikle skolen som en institusjon for læring og dannelse i et demokratisk og flerkulturelt samfunn.

Publisert 1. juli 2014 10:12 - Sist endret 1. des. 2021 14:19