Biologi og matematikk

Dette er studieløpet for deg som velger biologi som 80-gruppe og matematikk som 60-gruppe.

Du må sette deg inn i Lektorprogrammets progresjonskrav og krav for å beholde studieretten på programmet. 

Studieløp biologi - matematikk

 

semester Masterspesialisering i biovitenskap eller naturfagenes didaktikk
9. semester Masterspesialisering i biovitenskap eller naturfagenes didaktikk
8. semester Masterspesialisering i biovitenskap eller naturfagenes didaktikk
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester

NAT2000 – Naturfag i praksis
 

PROF3025 – Ledelse av elevers læring
 
5. semester

BIOS1140 – Evolusjon og genetikk / utveksling
 

KJM1101 – Generell kjemi ELLER KJM1002 – Innføring i kjemi / utveksling

4. semester
3. semester PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester

BIOS1120 – Fysiologi
 

1. semester
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Publisert 5. feb. 2019 17:22 - Sist endret 1. mai 2020 23:24