Studieveiledning Lektorprogrammet

Er du student på lektorprogrammet og trenger å snakke med en studieveileder? Studenttilværelsen er til tider utfordrende og forvirrende og vi ønsker at lektorprogramstudentene skal være fornøyde studenter, som finner seg til rette faglig og sosialt. Du kan også stikke innom dersom du lurer på om du skal søke på Lektorprogrammet.

Våre studieveiledere er tilgjengelige mellom 12:30 og 14:00 på tirsdager og torsdager. Veiledningen skal brukes til det du som student ønsker å ta opp. Det kan være

  • spørsmål og erfaringer rundt det å være ny student på Lektorprogrammet og UiO
  • spørsmål rundt studieløpet og gjennomføringen av dette f. eks rydding i studieplanen og innpassing av tidligere utdanning
  • behov for reduksjon i studieprogresjon/deltidsstudier
  • annet

Studieveilederne jobber på studieprogrammet og har kunnskap om studieløpet som helhet og god erfaring med studenter. Studieveileder kjenner også godt til andre instanser som tilrettelegging, kurstilbud og SiO helse, og videreformidler gjerne kontakt ved behov.

Studentoppfølging og rådgivning

Trenger du hjelp til å ta riktige valg eller sliter med tilværelsen som student og trenger noen å snakke med, kan du booke en rådgivningstime. Vi er åpne for at du kan ta opp det du ønsker. Det kan være

  • manglende motivasjon og struktur på studiehverdagen
  • lav studieprogresjonen og dårlige resultater
  • behov for tips om studieteknikk
  • usikkerhet knyttet til om valg av studie og fag
  • behov for å få innspill til om du skal fortsette på studiet eller finne på noe annet
  • vanskeligheter i studiehverdagen, sykdom eller ensomhet

Veiledningen varer i 45 min og bookes via vårt bookingsystem.

 

 

Publisert 21. des. 2015 09:04 - Sist endret 6. aug. 2019 12:41