Hva lærer du?

Studieprogrammet er bygd opp av emner innen naturvitenskap, medisin og samfunnsfag. Du tilbringer de første 2 1/2 semestrene sammen med medisinstudentene. I første del av studiet legges det vekt på medisinske basalfag, samfunns- og metodefag og laboratoriefag. Her får du ditt første møte med pasienter gjennom praksis på sykehus og i offentlige tannklinikker. I siste halvdel av tredje semester tar du fatt på de odontologiske fagene. Da vil du jobbe med behandling på kunstige tenner og modeller på Det odontologiske fakultets nye og moderne ferdighetssenter. I sjette semester begynner du å behandle pasienter ved pasientklinikken på fakultetet. Tiende semester innledes med et praksisopphold ved en offentlig tannklinikk. Undervisningen er i hovedsak obligatorisk og studieprogrammet krever jevn og god innsats.

På studieprogrammet vil du lære å stille diagnoser, behandle sykdommer i munnhule og kjeve, tannstillingsfeil og utviklingsforstyrrelser. Som tannlege vil du jobbe mye med å restaurere skadede tenner, for eksempel det vi kjenner som ”hull ” i tennene. Du vil også erstatte tenner og behandle betennelser i tannkjøttet. Du stiller diagnoser og behandler sykdommer i munnhule og kjeve, og jobber med tannstillingsfeil og utviklingsforstyrrelser.men en annen viktig oppgave er å gi pasienter råd om hvordan de kan forebygge tann- og munnsykdommer. Du vil derfor også lære om kommunikasjon med pasienter og hvordan du motiverer dem til å ta vare på tennene sine. Det odontologiske fakultet har dessuten forelesere som er blant de fremste forskerne i landet innenfor odontologi.

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 8. mars 2017 15:32