Jobb og videre studier

Videre studier

Som tannlege kan du også velge en akademisk karriere, som forsker eller lærer ved et universitet.

Jobb

Jobbmulighetene for tannleger er svært bra. I løpet av de neste ti årene vil mange av landets 4000 tannleger gå av med pensjon, i tillegg til at det allerede er mangel på tannleger. Dette gjelder særlig utenfor de største byene. Som ferdig utdannet tannlege kan du velge å starte for deg selv som selvstendig næringsdrivende og dermed bli privatpraktiserende. Eller du kan bli en viktig del av den offentlige helsetjenesten, blant annet som tannlege på skoler med ansvar for barn og ungdom. Andre jobber i departementer eller organisasjoner. Uansett hva slags karriere man velger, er man sikret et selvstendig yrke med mange variasjoner. I dag er ca. 40 % av tannlegene ansatt i den offentlige tannhelsetjenesten, ca. 50 % er privatpraktiserende og ca. 10 % jobber med undervisning, forskning eller administrasjon.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 26. sep. 2013 12:51