Hvorfor velge dette programmet?

Tannlegestudiet kombinerer praktiske ferdigheter og teoretiske kunnskaper, og du får kontakt med pasienter tidlig i studiet. Som ekspert innenfor oral helse får du et spennende og utfordrende yrke.

Studieprogrammet er bygd opp av emner innen naturvitenskap, medisin og samfunnsfag. Du tilbringer de første 2 1/2 semestrene sammen med medisinstudentene. I første del av studiet legges det vekt på medisinske basalfag, samfunns- og metodefag og laboratoriefag. Her får du ditt første møte med pasienter gjennom praksis på sykehus og i offentlige tannklinikker. I løpet av fjerde semester tar du fatt på de odontologiske fagene. Da vil du jobbe med behandling på kunstige tenner og modeller på Det odontologiske fakultets nye og moderne ferdighetssenter. Her vil du også få innføring i den nyeste digitale teknologien på tannhelsefeltet. I tredje studieår begynner du å behandle pasienter ved pasientklinikken på fakultetet. Tiende semester innledes med et praksisopphold ved en offentlig tannklinikk. Undervisningen er i hovedsak obligatorisk, og studieprogrammet krever jevn og god innsats.

På studieprogrammet vil du lære å stille diagnoser, behandle sykdommer i munnhule og kjeve, tannstillingsfeil og utviklingsforstyrrelser. Som tannlege vil du jobbe mye med å restaurere skadede tenner, men en annen viktig oppgave er å gi pasienter råd om hvordan de kan forebygge tann- og munnsykdommer. Du får derfor også lære om kommunikasjon med pasienter og hvordan du motiverer dem til å ta vare på tennene sine. Det odontologiske fakultet har dessuten forelesere som er blant de fremste forskerne i landet innenfor odontologi.

Lurer du på hvordan det er å være student på det odontologiske fakultet ved UiO?
Se filmen

Studiemiljø

Som odontologistudent blir du godt kjent med dine medstudenter. Først gjennom fadderuken i begynnelsen av første semester, men ikke minst gjennom den daglige undervisningen hvor man vil jobbe tett sammen. Gjennom Odontologforeningen får du muligheten til å delta på quizer, sammenkomster og hytteturer.

Studier i utlandet

Studiet gir deg mange, flotte muligheter til å studere i utlandet i løpet av 8. semester, som for eksempel ved Karolinska Institutet og Trinity College i Dublin. Fakultetet har også utvekslingsavtaler med University of Western Cape i Sør- Afrika og universiteter i Frankrike, Spania og Tyskland. Les mer om utveksling.

Videre studier og jobb

Etter endt utdanning får du autorisasjon som tannlege og kan gå rett ut i jobb. Jobbmulighetene for nyutdannede tannleger er særdeles gode. Du kan velge å gå inn i den offentlige tannhelsetjenesten, for eksempel annet som skoletannlege. Du kan også starte for deg selv som privatpraktiserende tannlege.

Med en mastergrad i odontologi har du også mulighet til å spesialisere deg i en bestemt fagdisiplin eller å utdanne seg til forsker gjennom et ph.d.-program. Les mer om jobb og studiemuligheter.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. nov. 2015 08:30