Kontakt

Studiekonsulent - odontologi

  • Opptak
  • Eksamen
  • Tilrettelegging
  • Permisjoner
  • Studentveiledning

Tancred Alexander Benedictow

Besøkstid: man-tors 12.15-14.15

Utveksling

Kjersti Elisabeth Carlsen

Kontor: Administrasjonen, institutt for klinisk odontologi, 3.etg

Master i odontologi:

 

Praksis i 10.semester

Masteroppgaver 6.- 10.semester

Suppleringsopptak i 3. og 5. semestre

Opptak og registrering

  • opptak og studiekompetanse
  • semesteravgift
  • internasjonale studenter

 

 

Knutepunktet
– sentralt studentinformasjonssenter

Telefon: 22 85 82 00
Email: studentinfo@admin.uio.no

Mandag–fredag kl. 10–15