Kontakt

Studiekonsulent - odontologi modul 1 og modul 2

 • Studentveiledning
 • Eksamen
 • Permisjon
 • Tilrettelegging
 • Praksis
 • Studentevaluering
 • Fagprøven
 • Studiestart
 • FS-koordinator

 

Rådgiver Andreas Bender

Besøkstid: man-tors 12.15-14.15

Studiekonsulent - odontologi 5. - 10. semester

 • Studentveiledning
 • Eksamen
 • Permisjon
 • Tilrettelegging
 • Suppleringsopptak
 • Godkjenning av ekstern utdanning
 • Studentevaluering
 • Vitnemål og -seremoni

Seniorkonsulent Mirela Cacan

Besøkstid: man-tors 12.15-14.15

Internasjonalisering og utveksling

 • Innreisende og utreisende studenter
 • Ansattutveksling
 • Utvekslingsavtaler: Avtaleutforming og kvalitetssikring
 • Gjesteforskere
 • Fakultetets representant i internasjonalt nettverk

Rådgiver Kjersti Elisabeth Carlsen

Kontor: Administrasjonen, institutt for klinisk odontologi, 3.etg

Opptak og registrering

 • opptak og studiekompetanse
 • semesteravgift
 • internasjonale studenter

 

 

Knutepunktet
– sentralt studentinformasjonssenter

Telefon: 22 85 82 00
Email: studentinfo@admin.uio.no

Mandag–fredag kl. 10–15