Programplan

Ny programplan for master i odontologi ble vedtatt våren 2013. Den nye planen vil gjelde for studenter som er tatt opp til studiet fra høsten 2011 eller senere.

Studenter som er tatt opp våren 2011 eller tidligere, skal følge programplanen fra 2003.

 

Sist endret 12. juni 2018 16:56 av Leif Erling Jensen
Sist endret 21. aug. 2014 09:24 av henrmag@uio.no