Praksisstudiet i 10. semester av odontologistudiet

 

Praksisstudiet varer 5 uker (uke 2 til og med uke 6 i vårsemesteret)  og innledes av en forberedelsesuke (1. uke i vårsemesteret). Det gis totalt 2 lesedager i praksisperioden.

Valg av klinikker

  • Tidsplan for praksisvalget.
  • Hver student får tildelt et tilfeldig valgt nummer som avgjør valgrekkefølgen på kullet. Nummerrekkefølgen sendes til kullet pr. e-post sammen med listen over tilgjengelige klinikker ca. en uke før plassene fordeles på et fordelingsmøte. Fordeling av praksisplasser finner sted omtrent halvveis i 9. semester.
  • Det kan søkes skriftlig om å få tildelt et lavt nummer eller om å arbeide med pasienter ved fakultetet, dersom studenten mener at familiemessige eller andre forhold tilsier dette. Søknad sendes til postmottak@odont.uio.no.
  • Studentene anbefales å ta kontakt med sin veileder/praksisklinikk i god tid før praksisstudiet og presentere sine individuelle læringsmål, dvs. ønskede arbeidsoppgaver.
  • Praksisklinikkene er oppfordret til å være behjelpelige med å skaffe bolig. Studentene anbefales å ta kontakt i god tid for eventuelt å få hjelp til dette.
  • Oversikt over praksisklinikker i vårsemesteret blir lagt ut når det er klart.

 

Publisert 5. sep. 2012 12:28 - Sist endret 18. nov. 2021 12:39