Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet (studieretning)

Kompetanseutvikling og kunnskapsdeling blir stadig viktigere i et arbeidsliv som endres raskt. Hvordan skapes, deles og mobiliseres kunnskap, og hvordan påvirker digitaliseringen disse prosessene? Er det mulig å tilrettelegge systematisk for god opplæring og kompetanseutvikling på arbeidsplassen?  Denne studieretningen gjør deg i stand til å håndtere denne type spørsmål.

Studieretningen hører til programmet

Pedagogikk (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen? 

"Det handler om å skille seg litt fra mengden"

Professor Terje Grønning er faglig ansvarlig for studieretningen KULA. Han forteller om hvorfor arbeidslivspedagogikk er en unik og ettertraktet kompetanse.