Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet (studieretning)

Kontinuerlig opplæring og kompetanseutvikling blir stadig viktigere i et arbeidsmarked med stor endringstakt. Hvordan mobiliseres, deles og skapes kunnskap og hvordan påvirker digitaliseringen disse prosessene? Hvordan kan man systematisk tilrettelegge for god opplæring og kompetanseutvikling på arbeidsplassen?  Denne studieretningen fokuserer på kunnskap og læring i arbeidslivet og gjør deg i stand til å håndtere denne type spørsmål.

Studieretningen hører til programmet

Pedagogikk (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen? 

"Det handler om å skille seg litt fra mengden"

Professor Terje Grønning er faglig ansvarlig for studieretningen KULA. Han forteller om hvorfor arbeidslivspedagogikk er en unik og ettertraktet kompetanse.