Oppbygging og gjennomføring

Studieretningen i pedagogisk-psykologisk rådgivning er fulltidsstudium på to år og 120 studiepoeng. Studiet kan ikke kombineres med arbeid på dagtid.

Studieløp for deg som begynte på studiet før høsten 2019. 

Studieløp fra høsten 2019 

4. semester PED4191 – Masteroppgave - Pedagogisk-psykologisk rådgivning
3. semester PED4104 – Rådgivning og veiledning PED4191 – Masteroppgave - Pedagogisk-psykologisk rådgivningPED4191 – Masteroppgave - Pedagogisk-psykologisk rådgivningPED4191 – Masteroppgave - Pedagogisk-psykologisk rådgivningPED4191 – Masteroppgave - Pedagogisk-psykologisk rådgivning
2. semester PED4102 – Språk, kommunikasjon og læring PED4103 – Testmetode (psykometri) PED4191 – Masteroppgave - Pedagogisk-psykologisk rådgivning
1. semester PED4011 – Generell metode og dataanalyse/ statistikk PED4101 – Sosioemosjonelle vansker og utviklingsforstyrrelser
  5 stp. 5 stp. 5 stp. 5 stp. 5 stp. 5 stp.

Studiet består av teoriundervisning, seminarer, ekskursjoner og praksis. 

Praksis

I første og tredje semester har du praksis. Gjennom praksisen får du mulighet til å se din teoretiske kunnskap opp mot utfordringer i en arbeidshverdag. Du får også innsikt i hvordan din kompetanse er relevant for ulike arbeidsoppgaver. Les mer om praksis på master i pedagogikk.

Ansiktsdekkende hodeplagg 

Det ble fra 1. august 2018 innført forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet, jf. universitets- og høyskoleloven § 7-9

Praksis er en del av ditt studieløp og samme forbud gjelder i praksisperiodene.  

Utveksling

Vi anbefaler at du reiser på utveksling i 2. semester.

Masteroppgaven 

Masteroppgaven er en viktig del av ditt studiet. Sett deg tidlig tidlig inn i hva som er de praktiske og faglig rutinene når du skal skrive og levere din masteroppgave.

Tidligere studieordninger

Studieordning 2003-2010

Studieordning 2011-2018

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i pedagogikk, studieretning pedagogisk- psykologisk rådgivning

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 16. feb. 2018 13:18 - Sist endret 23. mars 2021 15:04