Hvorfor velge denne retningen?

Studieretningen gir deg en yrkesrettet, forskningsbasert pedagogisk utdanning som er spesielt rettet mot arbeid i pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, men er også relevant for administrasjon og utredningsarbeid. Du får god innsikt og verdifull erfaring gjennom praksisopphold i relevante virksomheter.

En utdanning som gir spesifikk kompetanse

Du får kunnskap om både utredning og kartlegging av lærevansker og spesialkompetanse på utdanningsinstitusjonene og deres funksjoner i forhold til barn og unges læring. Du får formell kompetanse til å gjennomføre testing med relevante tester som benyttes i pedagogisk-psykologisk arbeid. Studiet bidrar med et systemperspektiv på den rådgivningen som utføres i forhold til barnehagen og skolen og forbereder deg til å gå ut i jobb som pedagogisk-psykologisk rådgiver.

Praksis forbereder deg til arbeidslivet

Utdanningen kvalifiserer til arbeid innen pedagogisk-psykologisk rådgivning og er også relevant for administrasjon og utredningsarbeid. Studiet inneholder praksis der du blant annet både får observere og delta i arbeidet i pedagogisk-psykologisk tjeneste. Du får også besøke institusjoner som gir deg innsikt i arbeid med mennesker med ulike lærevansker og samarbeid mellom ulike instanser innen utdanningssystemet.

En forskningsintegrert utdanning

Undervisning i små grupper skaper et godt læringsmiljø og nærhet til forskerne innen fagfeltet. Studiet er særlig knyttet til forskergruppen forskergruppen TextDim ved Institutt for Pedagogikk. Forskningsmiljøet er interessert i å knytte til seg studenter som deltakere i forskningsprosjekter, blant annet gjennom arbeid med masteroppgaven. Dette skaper gode muligheter for deg som er interessert i en videre forskerkarriere.

 

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 30. nov. 2021 16:49