Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

 • din søknadsfrist
 • se opptakskravene
 • vite hvilke dokumenter du må sende inn
 • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Utvalgte programkrav (bare synlig for UiO-tilsatte)

Studieplasser

30

Krav til faglig fordypning

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Faglig fordypning og karakterkrav

Du må ha en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et vektet karaktersnitt på minst C i norsk karakterskala.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet. Les mer under overskriften "Rangering av søkere".

Du må ha en av følgende fordypninger:

 • 90 studiepoeng hvorav minst 80 studiepoeng er en fordypning i pedagogikk, samt 70 studiepoeng fordypning med et faglig innhold tilsvarende fordypning i pedagogisk-psykologi
 • Bachelor i psykologi: 90 studiepoeng, hvorav 80 studiepoeng er en fordypning i psykologi, samt 70 studiepoeng i relevante pedagogiske emner
 • Bachelor i spesialpedagogikk: 90 studiepoeng, hvorav 80 studiepoeng er en fordypning i spesialpedagogikk, samt 70 studiepoeng i relevante pedagogiske emner
 • Bachelor i tverrfaglige kjønnsstudier ved UiO: 90 studiepoeng, hvorav 80 obligatoriske emner i fordypningen i pedagogikk og kjønn, samt 70 studiepoeng i relevante pedagogiske emner

Overgangsordning for opptak

I en overgangsperiode fra 2019 - 2021 vurderes søkere også etter følgende tidligere opptakskrav:

Krav til faglig grunnlag i bachelor- eller cand.mag-graden:

De to faglige fordypningene (80-gruppe og 40-gruppe) utgjør opptaksgrunnlaget. Søkere med bachelorgrad fra andre institusjoner må tilfredsstille de samme kravene til faglig fordypning.

Søkere med annet opptaksgrunnlag blir i overgangsperioden vurdert hvis de har noen av de følgende kvalifikasjonene:

 • Bachelorgrad i spesialpedagogikk fra UiO: Karakterene for hele bachelorgraden (med unntak av ex.phil og ex.fac) utgjør opptaksgrunnlaget.
 • Cand.Mag. grad med grunn- og mellomfag i pedagogikk:Emnene i pedagogikk utgjør opptaksgrunnlaget, Du må i tillegg ha minimum 30 studiepoeng fra 40-gruppen i pedagogisk-psykologi
 • Cand.Mag grad med grunn- og mellomfag i spesialpedagogikk:Emnene i spesialpedagogikk utgjør opptaksgrunnlaget. Du må i tillegg ha minimum 30 studiepoeng fra 40-gruppen i pedagogisk-psykologi
 • Fullført lærer eller barnevernspedagogutdanning:Dersom du har allmenn-, førskolelærer-, eller barnevernspedagogutdanning eller praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)eller er faglærere med bachelorgrad og minimum 30 studiepoeng pedagogikk i utdanningen, må du ta 40-gruppen i pedagogisk-psykologi  I tillegg må du ta avsluttende fordypning i pedagogikk PED3001 med bacheloroppgave som må være skrevet innenfor området "Læring og utvikling". Det faglige opptaksgrunnlaget utgjør studiepoengene i pedagogikk fra grunnutdanningen og pedagogikk-emnene som kreves.
 • Søkere med andre emnekombinasjoner i bachelorgraden vurderes individuelt: Hvis du har en bachelorgrad med en kombinasjon av emner i pedagogikk/spesialpedagogikk og psykologi, kan du vurderes som søker på individuelt grunnlag.

Rangering av søkere

Ved konkurranse om plassene rangeres søkerne etter karakterene i den faglige fordypningen som kreves av dette programmet.

Hvis du har utdanning fra et annet land enn Norge rangeres du på bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering av karakterene i emnene som dekker kravet til faglig fordypning.

I tråd med § 6-1 i forskriften praktiseres tilleggsrangering ved poenglikhet. Underrepresentert kjønn rangers foran overrepresentert kjønn.