Pedagogisk-psykologisk rådgivning (studieretning)

Studieretningen gir deg en yrkesrettet, forskningsbasert pedagogisk utdanning som er spesielt rettet mot arbeid i pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, men er også relevant for administrasjon og utredningsarbeid. Du får god innsikt og verdifull erfaring gjennom praksisopphold i relevante virksomheter.

Studieretningen hører til programmet

Pedagogikk (master - to år)