Jobb og videre studier

Studieretningen Pedagogisk-psykologisk rådgivning gir en yrkesrettet kompetanse til å arbeide innen pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, og i typer av arbeid der forståelse av områder som kommunikasjon, læring, veiledning og rådgivning er viktige. Studiet gir også et godt grunnlag for videre spesialisering. 

En mastergrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo gir deg både spesifikk fagkompetanse innenfor studiets områder og i tillegg en generell kompetanse som er viktig når du skal ut i arbeidslivet.

Hva jobber pedagogisk-psykologiske rådgivere (PP-rådgivere) med?

  • PP-rågivere jobber med utredning av barn og unge med lærevansker og sosioemosjonelle vansker i barnehage og skole.
  • Veiledning av lærere og foreldre og arbeid med utvikling og tilrettelegging på systemnivå er en viktig del av PP-rådgiveres arbeidsoppgaver.
  • Kompetansen som studiet gir kan også brukes til arbeid på systemnivå innen for eksempel barnevern og barne- og ungdomspsykiatri.
  • Med master i pedagogikk er du også aktuell for mange jobber innenfor administrasjon, organisasjon og ledelse i offentlige og private virksomheter.
  • Mange pedagoger med pedagogisk-psykologisk rådgiverutdanning jobber også med utredning,veiledning og forskningsvirksomhet på de statlige spesialpedagogiske kompetansesentrene.
  • Som pedagog med studier innen pedagogisk-psykologisk rådgivning kan du også arbeide med opplæringsvirksomhet i offentlige og private virksomheter eller i organisasjoner.
  • Med en master i pedagogikk kan du velge en forskerkarriere, enten innen ulike forskninsinstitutter og bedrifter eller innen høgskoler og universiteter.
  • Velger du en karriere innen forskning, vil du også kunne arbeide med undervisning på høgskoler og universiteter.

PhD-programmet

Med en fullført masterutanning i pedagogikk er du også kvalifisert for å søke opptak til
Forskerutdanningen (Ph.d.programmet)  og du kan søke på stipendiatstillinger ved høgskoler og universiteter. Forskning ved Institutt for pedagogikk

Din vei ut i arbeidslivet

I løpet av studietiden bør du begynne å tenke på din vei ut i arbeidslivet. Vi hjelper deg med mye nyttig informasjon om hvordan du kan planlegge karrieren din.

Alumni

Gjennom UiO Alumni får du mulighet til å holde kontakt med dine medstudenter og andre UiO utdannede pedagoger etter at studiene er fullført.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 2. nov. 2021 15:42