Læring stopper ikke i det man får vitnemålet

Magnus Sandtveit fullførte Bachelor i pedagogikk, fordypning i kunnskapsutvikling, arbeidsliv og teknologi, våren 2021. Han jobber i dag som HR-rådgiver for Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Mann i grå genser. Kontorlandskap i bakgrunnen.

Foto: privat

Godt samarbeid og gode diskusjoner

Som HR-rådgiver hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark er Magnus sine viktigste arbeidsoppgaver å gi lederstøtte til de ulike avdelingsdirektørene og seksjonslederne i rekrutteringssaker. 

- Fra stillingsanalyse, annonseutforming, gjennomføring av intervju til innstillingsforslag. HR-avdelingen er med på hele prosessen, selv om det er lederne som eier prosessen.

På spørsmål om hva som er det beste med jobben hans, svarer Magnus at det er to ting:

- Den ene er å diskutere kompliserte juridiske og personalpolitiske problemstillinger med kollegaene mine og komme til et forslag på løsning sammen. Det andre er å sitte i intervjuer å møte ulike mennesker med spennende og varierte bakgrunner.

Ny kunnskap og nye ferdigheter

I sin forrige jobb fikk Magnus ansvar for å lære opp noen av de andre ansatte i flere av arbeidsoppgavene han hadde. Samtidig måtte han selv til stadighet oppsøke ny kunnskap og nye ferdigheter.

- Jeg innså da at læring stopper ikke i det man får utlevert et vitnemål og slutter på skolen.

- Så fort som nye innovasjoner og teknologier kommer inn i arbeidsmarkedet tenkte jeg det måtte være nyttig for arbeidsgivere å ha tilrettelagte prosesser for hvordan de ansatte skal lære nye ting mens de er på jobben, og legge til rette for at kunnskapen utveksles mellom de ansatte.

Magnus bestemte seg derfor for å søke bachelor i pedagogikk på Universitetet i Oslo. 

Pedagogikk i en vanlig arbeidshverdag

Selv om det ikke alltid er enkelt å peke ut enkeltvis eksempel på pedagogikk i en vanlig arbeidshverdag så er det et gjennomgående tema. Et eksempel fra arbeidet til Magnus er at han prøver å gjøre ledere som skal rekruttere nye ansatte bevisste på hva slags kunnskap de allerede har i seksjonen sin og hva slags kunnskap som kompletterer den, og legger mindre vekt på at kandidater må oppfylle standard krav til antall års erfaring.

- Nødvendig praktisk erfaring knyttet til arbeidsoppgavene de utfører til daglig får de fort gjennom samhandling med kollegaer og tilgang til gode og kunnskapsrike rollemodeller.

Selvtillit og ydmykhet

Magnus sitt beste tips for å bli attraktiv på arbeidsmarkedet er å kombinere selvtillit og ydmykhet.

- Kombiner tro på deg selv og din bakgrunn med ydmykheten til å erkjenne at du ikke kan alt. Gjør deg opp noen tanker om hvorfor din unike kombinasjon av utdanning og erfaring er spesielt relevant for den jobben du søker på.

For som Magnus påpeker - om du ikke har gjort deg opp noen tanker om hva du kan bidra med hos fremtidig arbeidsgiver, så kan du ikke forvente at arbeidsgiver har gjort det heller. 

- I tillegg til å vise hva du er god på er det viktig å være ydmyk nok til å innrømme at det er nye ting du håper å lære i jobben. Trekk frem hva du håper du kan lære av dine fremtidige kollegaer.

Studenttid i pandemi

- Tiden min som bachelorstudent ble jo veldig preget av pandemien, men jeg tror de beste minnene er diskusjonene rundt pensum med kollokviegruppen min, spesielt mine gode medstudenter Maria og Maria. Jeg ville aldri gjort det så bra uten deres bidrag.

Magnus var en som gjerne foretrakk å jobbe individuelt, men som han selv har erfart i løpet av studietiden på UiO så vil man, men den rette kollokviegruppen, få et godt utbytte både faglig og sosialt. 

- Det er også god tilvenning til det å jobbe tett sammen i et lite team på jobb og diskutere seg frem til et forslag på en løsning på et problem. 

Kanskje blir det også en mastergrad en dag, men Magnus har ikke tatt en endelig beslutning på det ennå. 

- Jeg er åpen for at jeg en gang i fremtiden tar en master, men det er samtidig ikke noe jeg nødvendigvis føler jeg ta. Hvis jeg tar en master så vil det være for å styrke kompetansen min knyttet til læring og innovasjon i arbeidslivet.

Tips til deg som er usikker på hva du skal studere

- Hvis du ikke er sikker på hva du vil studere gjør noe annet imens. Ha litt is i magen og finn en jobb du trives med, vær frivillig i en ideell organisasjon, reis eller noe annet du interesserer deg for. Ikke alle trenger en akademisk utdannelse, og du trenger i hvert fall ikke en akademisk utdannelse tatt utelukkende fordi du føler at du må gjøre det.

Publisert 7. apr. 2022 08:20 - Sist endret 7. apr. 2022 08:20