Retningslinjer for emner på programmet

Sist endret 31. jan. 2013 14:46 av Yngvild Dahl
Sist endret 15. apr. 2016 13:21 av Yngvild Dahl
Sist endret 11. apr. 2016 10:38 av Yngvild Dahl
Sist endret 7. feb. 2020 16:32 av lenkeretter@localhost

Dette er en generell veiledning som skal gi en pekepinn om hvilke krav som stilles til utforming av akademiske oppgaver

Sist endret 7. feb. 2020 16:32 av lenkeretter@localhost

Dette er en generell veiledning som skal gi en pekepinn om hvilke krav som stilles til utforming av akademiske oppgaver. I tillegg har du retningslinjer for tekstbehandlingsformat og litteraturhenvisninger samt litteraturliste:

Retningslinjer for tekstbehandlingsformat

Retningslinjer for litteraturhenvinsninger og litteraturliste