Oppbygging og gjennomføring: gammel ordning (t.o.m. høsten 2008)

Bachelorprogrammet i psykologi består av:

  • 80 studiepoeng innenfor faget psykologi (80-gruppe)
  • 40 studiepoeng innenfor et annet fagområde definert av programmet (40-gruppe)
  • 40 studiepoeng fritt valgte emner, der emner i psykologi også kan inngå
  • 10 studiepoeng exphil og 10 studiepoeng exfac

Studieprogrammet er sammensatt av obligatoriske og valgfrie emner.

6. semester Studieløpsemne, selvvalgt seminaroppgave innen fordypning Studieløpsemne, fordypning Fritt emne, kan også være fra psykologi
5. semester Fritt emne, kan også være fra psykologi Fritt emne, kan også være fra psykologi Fritt emne, kan også være fra psykologi
4. semester PSY2010 - Forskningsmetode II 40-gruppe 40-gruppe
3. semester Studieløpsemne, fordypning 40-gruppe 40-gruppe
2. semester SVEXFAC03 - Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant PSY1010 - Forskningsmetode I PSY1100 - Innføring i sosialpsykologi eller PSY1200 - Innføring i utviklingspsykologi
1. semester EXPHIL03 - Examen philosophicum PSY1000 - Innføring i generell psykologi
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

I starten av studiet får du undervisning gjennom forelesninger og skriveseminar. Emnene på 1000 nivå avsluttes med eksamener med bokstavkarakter. Etter hvert vil mer av undervisningen foregå i mindre grupper og du vil delta i gruppearbeid. Vurderingen blir også mer variert. Selvvalgt seminaroppgave med individuell veiledning og gruppeundervisning er den viktigste arbeidsformen i den siste delen av programmet.

De første 40 studiepoengene i psykologi gir en generell innføring i faget:

Her får du smakebiter fra ulike områder innenfor psykologien. Disse emnene er felles for alle og obligatorisk. Sammen med exphil og exfac utgjør dette ditt første studieår. Dette året er også obligatorisk for dem som vil søke opptak på profesjonsstudiet i psykologi.

De neste 40 studiepoengene i psykologi velges innenfor fordypningsemnene. Emnet i Forskningsmetode II er felles og obligatorisk for alle studieløp PSY2010 - Forskningsmetode II, i tillegg kreves det et avsluttende emne med innlevering av selvvalgt seminaroppgave (et 3000-emne). Fordypningsemnene bygger videre på det du allerede har lært. Emnene kan kombineres i ulike studieløp etter egen interesse.

Alle studieløpene i psykologi forutsetter altså at du:

  • har tatt innføringsemnene (1000-nivå) eller tilsvarende
  • har tatt PSY2010 - Forskningsmetode II
  • har to eller flere psykologiemner på 2000-nivå, hvorav minst ett fra ditt studieløp i bachelorgraden, mens andre kan være emner fra andre psykologiske fagområder
  • skriver en oppgave innenfor fagområdet

Andre emnekombinasjoner enn anbefalte studieløp er også mulig. Dersom du er usikker på valg av emner innen det enkelte løp, undersøk formelle forkunnskapskrav på ønsket 3000-emne. Nedenfor finner du eksempler på noen studieløp. Vær igjen oppmerksom på at du har mange valgmuligheter når det gjelder 2000-emner innenfor hvert studieløp.

Emner i utviklingspsykologi:

Du velger ett - 1 - av disse 3 emnene som er obligatoriske i studieløpene i utviklingspsykologi:

Dersom du skal skrive selvvalgt oppgave i utviklingspsykologi PSY3290 - Bacheloroppgave i utviklingspsykologi må du i tillegg ha ett - 1 - valgfritt psykologiemne på 2000 nivå. Dette emnet kan velges fritt, og kan f.eks være:

Emner i sosialpsykologi:

Du velger ett -1- av disse 4 emnene som er obligatoriske i studieløpene i sosialpsykologi:

Dersom du skal skrive selvvalgt oppgave i sosialpsykologi PSY3190 - Bacheloroppgave i sosial- og kulturpsykologi må du i tillegg ha ett -1- valgfritt psykologiemne på 2000-nivå.

Emner i organisasjonspsykologi:

Du velger ett -1- av disse 3 emnene som er obligatoriske i studieløpene i organisasjonspsykologi:

Dersom du skal skrive selvvalgt oppgave i organisasjonspsykologi PSY3490 - Bacheloroppgave i organisasjonspsykologi må du i tillegg velge ett -1- emne blant disse:

Det vil bli opprettet to nye emner i organisasjonspsykologi. Nærmere informasjon kommer.

Emner i kognisjonspsykologi:

Du velger minst ett -1- av disse 2 emnene som er obligatoriske i studieløpet i kognisjonspsykologi:

Vær oppmerksom på at dersom du vil skrive oppgave i PSY3390 - Bacheloroppgave i bedømmings- og beslutningspsykologi må du ta PSY2301 - Bedømmings- og beslutningspsykologi og dersom du vil skrive oppgave i PSY3391 - Bacheloroppgave i kognitiv psykologi må du ta PSY2300 - Innføring i kognitiv psykologi. (Har du grunnfag i psykologi skal du ikke ta PSY2300 men velger ett -1- valgfritt emne på 2000 nivå.)

Dersom du skal skrive selvvalgt oppgave i enten PSY3390 eller PSY3391 må du i tillegg ha ett -1- valgfritt psykologiemne på 2000-nivå. Dette emnet kan velges fritt, og kan f.eks være:

Emner i kultur, minoritetspsykologi og kommunikasjon:

Du velger ett -1- av disse 2 emnene som er obligatoriske i studieløpene i kultur, minoritetspsykologi og kommunikasjon:

Dersom du skal skrive selvvalgt oppgave i kultur, minoritetspsykologi og kommunikasjon PSY3190 - Bacheloroppgave i sosial- og kulturpsykologi må du i tillegg ha ett -1- valgfritt psykologiemne på 2000-nivå. Dette emnet kan velges fritt, og kan f.eks være:

Frittstående emne:

PSY2600 - Personality and Abnormal psychology er fritt emne som passer i alle studieløp.

Det gis ikke undervisning og eksamen i alle emner hvert semester. All informasjon om emner gis med forbehold om endringer.

40-grupper:

De siste 80 studiepoengene består av 40 studiepoeng innenfor et annet fagområde definert av programmet og 40 studiepoeng fritt valgte emner. Dette kan være fag fra UiO og må være innen samme emnegruppe.

Dette er godkjente 40-grupper på bachelorprogrammet i psykologi:

Følgende 40-grupper gikk ut høsten 2006:

Hvis du ønsker å bruke andre 40-grupper fra Universitetet i Oslo er dette mulig. Du finner mere informasjon på siden for Godkjenning av 40-grupper ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

På oversikten over emnegrupper ved UiO finner du alle 40-grupper ved Universitetet i Oslo

De siste 40 studiepoengene kan du velge fritt, innenfor eller utenfor psykologi.

Publisert 3. juli 2012 09:33 - Sist endret 7. feb. 2020 16:32