40-gruppe – Samfunnsøkonomi (40-ECON)

Om emnegruppen

En 40-gruppe i samfunnsøkonomi gir deg en innføring i sentrale tema innen faget. Du velger selv emner som til sammen utgjør 40 studiepoeng fra listen under. Vær oppmerksom på at noen emner kun undervises vår eller høst, samt at noen emner ikke gis regelmessig. I tillegg har visse viderekomne emner obligatoriske eller anbefalte forkunnskaper. Du finner informasjon om dette på emnesidene.

Emner i emnegruppen

Velg emner på til sammen 40 studiepoeng fra følgende liste:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Emnegruppen vil også kunne godkjennes som del av andre programmer. Ta kontakt med det studieprogrammet du tilhører for å høre om emnegruppen kan inngå i programmet.