40-gruppe – Sosialantropologi (40-SOSANT)

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner i emnegruppen:

I tillegg velges 30 studiepoeng fra følgende liste:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Husk at enkelte emner har obligatoriske eller anbefalte forkunnskaper.