English version of this page

Emnegrupper

Viser 1–435 av 435 emnegrupper
Emnegruppe Studiepoeng
Spesialpedagogikk (80SPED) (80 studiepoeng) 80
Historie (40HISGENERELL) (40 studiepoeng) 40
Informatikk40 (IN40) (40 studiepoeng) 40
Nordisk litteraturvitenskap for estetikkprogrammet (80NORL3) (80 studiepoeng) 80
40-gruppe i arabisk og Midtøsten-studier (40ARAS-MØNA) (40 studiepoeng) 40
80-gruppe i arabisk (80ARAS2) (80 studiepoeng) 80
Allmenn litteraturvitenskap (20LIT) (20 studiepoeng) 20
Allmenn litteraturvitenskap (80LITT) (80 studiepoeng) 80
Allmenn litteraturvitenskap for Kjønn med fagfordypning (80LIT2) (80 studiepoeng) 80
Allmenn litteraturvitenskap for studieretning i estetiske studier (80LIT3) (80 studiepoeng) 80
Antikk kultur og klassiske språk (40ANT)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Antikken (40ANTIKK1) (40 studiepoeng) 40
Arabisk språk (80ARAS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Arabisk språk (40ARAS) (40 studiepoeng) 40
Arkeologi (40ARK) (40 studiepoeng) 40
Arkeologi (80ARK) (80 studiepoeng) 80
Arkivkunnskap (40ARKIV)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Arkivkunnskap (80ARKIV) (80 studiepoeng) 80
Balkansk områdekunnskap (80OMR-BALK) (80 studiepoeng) 80
Bevaring og gjenstandskunnskap (40BEVG) (40 studiepoeng) 40
Biologi, lektorprogrammet (LEKT14-80-BIO) (80 studiepoeng) 80
Biologi, lektorprogrammet (LEKT14-BIO-60) (60 studiepoeng) 60
Bosnisk/kroatisk/serbisk (80BKS) (80 studiepoeng) 80
Bosnisk/kroatisk/serbisk (40BKSS) (40 studiepoeng) 40
Bosnisk/kroatisk/serbisk (100BKS)Tar ikke opp nye studenter (100 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 100
Britisk kulturkunnskap med engelsk (40OMR-BRIT2)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Buddhisme (80BUDDHIS) (80 studiepoeng) 80
Demografi (40-DEMO) (40 studiepoeng) 40
Engelsk (40ENG) (40 studiepoeng) 40
Engelsk (80ENG) (80 studiepoeng) 80
Engelsk (80ENG2) (80 studiepoeng) 80
Engelsk (amerikansk) (40ENGAM)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Engelsk litteratur2 (80ENGL2) (80 studiepoeng) 80
Engelsk språk (80ENGS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Engelsk språk 2 (40ENGS2)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Engelsk språk og kultur1 (40ENGSKUL1)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Engelsk, lektorprogrammet (LEKT14-60ENG) (60 studiepoeng) 60
Engelsk, lektorprogrammet (LEKT14-80ENG) (80 studiepoeng) 80
Engelskspråklig litteratur (20ENGL) (20 studiepoeng) 20
Engelskspråklig litteratur for estetikkprogrammet (80ENGL3) (80 studiepoeng) 80
Estetikk 1 (40ESTETIKK1) (40 studiepoeng) 40
Etikk (40ETIKK) (40 studiepoeng) 40
Europas ideer (40IDEUR)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Europastudier (40-EURO) (40 studiepoeng) 40
Filosofi (80FILOSOFI)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Filosofi (40FIL1) (40 studiepoeng) 40
Filosofi (80FILOSOFI2) (80 studiepoeng) 80
Filosofi - Kjønn med fagfordypning (80FIL) (80 studiepoeng) 80
Filosofi med vekt på antikken (80FILANT)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Filosofihistorie (40FILHIST) (40 studiepoeng) 40
Fordypning imusikkvitenskap (80MUSIKK) (80 studiepoeng) 80
Forvaltningsinformatikk for bachelorstudenter i informatikk: design, bruk, interaksjon (40DRI-MNB) (40 studiepoeng) 40
Fransk (40FRA2) (40 studiepoeng) 40
Fransk (80FRA2) (80 studiepoeng) 80
Fransk med fordypning i språk, litteratur eller områdekunnskap (80FRA) (80 studiepoeng) 80
Fransk språk (80FRAS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Fransk språk (40FRAS)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Fransk språk i Afrika sør for Sahara (80FRAS2) (80 studiepoeng) 80
Fransk språk og kultur (40FRA)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Fransk, lektorprogrammet (LEKT14-60FRA) (60 studiepoeng) 60
Fransk, lektorprogrammet (LEKT14-80FRA) (80 studiepoeng) 80
Fysikk, lektorprogrammet (LEKT14-80FYS) (80 studiepoeng) 80
Fysikk, lektorprogrammet (LEKT14-60FYS) (60 studiepoeng) 60
Fysikk40 (FYS40) (40 studiepoeng) 40
Fysikk80 (FYS80) (80 studiepoeng) 80
Gammelgresk (40GRES) (40 studiepoeng) 40
Gammelgresk (80GRES) (80 studiepoeng) 80
Geofag, lektorprogrammet (LEKT14-80GEOFAG) (80 studiepoeng) 80
Geofag, lektorprogrammet (LEKT14-60GEOFAG) (60 studiepoeng) 60
Hebraisk språk (40HEBS) (40 studiepoeng) 40
Hebraisk språk (80HEBS) (80 studiepoeng) 80
Helseledelse (40HELSELED) (40 studiepoeng) 40
Helseledelse og helseøkonomi (80-HELSE-FRI) (80 studiepoeng) 80
Helseledelse og helseøkonomi (MFB-HELSEL-OBL-2015) (90 studiepoeng) 90
Helseøkonomi (40HELSEØK) (40 studiepoeng) 40
Hindi (40HINS)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Hindi språk (80HINS2) (80 studiepoeng) 80
Hindi språk (80HINS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Historie (80HIS1) (80 studiepoeng) 80
Historie (80HISTORIE) (80 studiepoeng) 80
Historie for bachelorprogrammet i Tverrfaglige kjønnsstudier (TKS) (80HIS) (80 studiepoeng) 80
Historie for AAS-programmet (40HIS2) (40 studiepoeng) 40
Historie med vekt på antikken (80HIS5)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Historie, lektorprogrammet (LEKT14-80HIS) (80 studiepoeng) 80
Historie, lektorprogrammet (LEKT14-60HIS) (60 studiepoeng) 60
Idehistorie (80IDEHIST)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Idéhistorie (80IDEHIST2) (80 studiepoeng) 80
Idéhistorie (40IDE1) (40 studiepoeng) 40
Idehistorie - Kjønn med fagfordypning (80IDE1) (80 studiepoeng) 80
Idéhistorie med vekt på antikken (80IDEANT)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Informatikk40 fordypning (IN40F) (40 studiepoeng) 40
Informatikk80 (IN80) (80 studiepoeng) 80
Islam (80ISLAM) (80 studiepoeng) 80
Italiensk (80ITA) (80 studiepoeng) 80
Italiensk (80ITA) (80 studiepoeng) 80
Italiensk språk og kultur2 (40ITASKUL2) (40 studiepoeng) 40
Japan-studier (40OMR-JAP) (40 studiepoeng) 40
Japansk språk (40JAPS)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Japansk språk (40JAPS2) (40 studiepoeng) 40
Japansk språk (80JAPS2) (80 studiepoeng) 80
Japansk språk (80JAPS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Journalistikk (80JOURN) (80 studiepoeng) 80
Keltisk filologi (40KELT) (40 studiepoeng) 40
Kina-studier (40OMR-KINA) (40 studiepoeng) 40
Kina-studier (40OMR-KINA2) (40 studiepoeng) 40
Kina-studier (gammel ordning) (40OMR-KINA2)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Kinesisk språk (80KINS2) (80 studiepoeng) 80
Kinesisk språk (40KINS)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Kinesisk språk (80KINS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Kjemi 40 fordypning (KJM40F) (40 studiepoeng) 40
Kjemi, lektorprogrammet (LEKT14-60KJEMI) (60 studiepoeng) 60
Kjemi, lektorprogrammet (LEKT14-80KJEMI) (80 studiepoeng) 80
Kjemi40 (KJM40) (40 studiepoeng) 40
Kjemi80 (KJM80) (80 studiepoeng) 80
Kjønn feminisme og likestilling2 (40KFL2) (40 studiepoeng) 40
Kjønn og religion (40KJON) (40 studiepoeng) 40
Kjønnsstudier (40KFL) (40 studiepoeng) 40
Kommunikasjon og kultur (USM5-LAP60-KOM)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
Kompetanseutvikling, arbeidsliv og teknologi (UVB-PED-40-KAT) (40 studiepoeng) 40
Kriminologi (80KRIM-003) (80 studiepoeng) 80
Kriminologi III (40KRIM-003) (40 studiepoeng) 40
Kristendom (40KRIS) (40 studiepoeng) 40
Kristendom (80TEOKRI) (80 studiepoeng) 80
Kristendom (80KRDOM) (80 studiepoeng) 80
Kristendomskunnskap med buddhisme (80KRIS-BU ) (80 studiepoeng) 80
Kristendomskunnskap med europeisk middelalder (80KRIS-EM) (80 studiepoeng) 80
Kristendomskunnskap med islam (80KRIS-IS) (80 studiepoeng) 80
Kristendomskunnskap med kjønn og religion (80KRIS-KR) (80 studiepoeng) 80
Kristendomskunnskap med vekt på kjønn, likestilling og feminisme (40TEOKRI-KFL) (40 studiepoeng) 40
Kristendomskunnskap med vekt påkjønn, likestilling og feminisme (80TEOKRI-KFL) (80 studiepoeng) 80
Kultur og identitet (40KULID)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Kulturarv og bevaringskunnskap (80KUBE) (80 studiepoeng) 80
Kulturhistorie (40KULH1) (40 studiepoeng) 40
Kulturhistorie (80KULH2) (80 studiepoeng) 80
Kulturhistorie (emnegruppen utgår fra høst 2009) (80KULTH ) (80 studiepoeng) 80
Kunsthistorie (20KUN) (20 studiepoeng) 20
Kunsthistorie (40KUN1)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Kunsthistorie (80KUN3) (80 studiepoeng) 80
Kunsthistorie - antikken til renessansen (40KUN2) (40 studiepoeng) 40
Kunsthistorie - fra barokken til samtid (40KUN3) (40 studiepoeng) 40
Kunsthistorie - kjønn med fagfordypning (80KUN1) (80 studiepoeng) 80
Kunsthistorie for antikkprogrammet (80KUNANT)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Kunsthistorie for estetikkprogrammet (80KUN5) (80 studiepoeng) 80
LAP Biologi (USM5-LAP60-BIO)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Biologi (USM5-LAP80-BIO)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Engelsk (USM5-LAP80-ENG)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Engelsk (USM5-LAP60-ENG)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Fransk (USM5-LAP60-FRA)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Fransk (USM5-LAP80-FRA)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Fysikk (USM5-LAP60-FYS)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Fysikk (USM5-LAP80-FYS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Geofag (USM5-LAP60-GEOF)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Geofag (USM5-LAP80-GEOF)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Geografi (USM5-LAP60-GEO)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Geografi (USM5-LAP80-GEO)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Gresk (USM5-LAP60-GRE)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Historie (USM5-LAP60-HIS)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Historie (USM5-LAP80-HIS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Informatikk (USM5-LAP60-INF)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Informatikk (USM5-LAP80-INF)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Italiensk (USM5-LAP60-ITA)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Kjemi (USM5-LAP80-KJE)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Kjemi (USM5-LAP60-KJE)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Latin (USM5-LAP60-LAT)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Matematikk (USM5-LAP60-MAT)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Matematikk (USM5-LAP80-MAT)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Medievitenskap (USM5-LAP60-MET)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Medievitenskap (USM5-LAP80-MET)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Naturfag (USM5-LAP60-NAT)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Naturfag (USM5-LAP80-NAT)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Nordisk (USM5-LAP60-NOR)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Nordisk (USM5-LAP80-NOR)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Norsk somandrespråk (USM5-LAP80-NOAS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Norsk somandrespråk (USM5-LAP60-NOAS)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Programspesialisering i biologi (USM5-LAP90-BIO)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i engelsk (USM5-LAP90-ENG)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i engelskdidaktikk (USM5-LAP90-EDID)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i fransk (USM5-LAP90-FRA)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i fysikk (USM5-LAP90-FYS)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i Geografi (USM5-LAP90-GEO)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i historie (USM5-LAP90-HIS)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i informatikk (USM5-LAP90-INF)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i kjemi (USM5-LAP90-KJM)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i matematikk (USM5-LAP90-MAT)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i medievitenskap (USM5-LAP90-MET)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i mekanikk (USM5-LAP90-MEK)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i molekylær biovitenskap (USM5-LAP90-MBV)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i nordisk, særlig norsk, språk- og litteraturvitenskap (USM5-LAP90-NOR)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i nordiskdidaktikk (USM5-LAP90-NDID)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i realfagdidaktikk (USM5-LAP90-RDID)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i religion-og etikkdidaktikk (USM5-LAP90-RELDID)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i samfunnsfagdidaktikk (USM5-LAP90-SDID)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i samfunnsgeografi (USM5-LAP90-SGO)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i spansk (USM5-LAP90-SPA)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Programspesialisering i tysk (USM5-LAP90-TYSK)Tar ikke opp nye studenter (90 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 90
LAP Religion ogetikk (USM5-LAP80-REL)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Religion ogetikk (USM5-LAP60-REL)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Russisk (USM5-LAP60-RUS)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Samfunnsfag (USM5-LAP60-SAMF)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Samfunnsfag med fordypning isamfunnsgeografi (USM5-LAP80-SAMF4)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Samfunnsfag med fordypning isosialantropologi (USM5-LAP80-SAMF3)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Samfunnsfag med fordypning isosiologi (USM5-LAP80-SAMF2)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Samfunnsfag med fordypning istatsvitenskap (USM5-LAP80-SAMF1)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Spansk (USM5-LAP80-SPA)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Spansk (USM5-LAP60-SPA)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Spesialpedagogikk (USM5-LAP60-SPESPED)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Teatervitenskap (USM5-LAP60-TEA)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Tysk (USM5-LAP60-TYSK)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
LAP Tysk (USM5-LAP80-TYSK)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
LAP Økonomi (USM5-LAP60-ECON)Tar ikke opp nye studenter (60 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 60
Latin (40LATS2) (40 studiepoeng) 40
Latin (80LATS) (80 studiepoeng) 80
Latin for antikkprogrammet (80LATANT)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Latin-Amerika-studier (80LATAM) (80 studiepoeng) 80
Latinamerikansk områdekunnskap (40OMR-LATAM)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Ledelse, organisering og økonomistyring (40HELSEL)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Lektorprogrammet Biologi (UVM5-LEKT60-BIO) (60 studiepoeng) 60
Lektorprogrammet Biologi (UVM5-LEKT80-BIO) (80 studiepoeng) 80
Lektorprogrammet Engelsk (UVM5-LEKT60-ENG) (60 studiepoeng) 60
Lektorprogrammet Engelsk (UVM5-LEKT80-ENG) (80 studiepoeng) 80
Lektorprogrammet Fransk (UVM5-LEKT60-FRA) (60 studiepoeng) 60
Lektorprogrammet Fransk (UVM5-LEKT80-FRA) (80 studiepoeng) 80
Lektorprogrammet Fysikk (UVM5-LEKT60-FYS) (60 studiepoeng) 60
Lektorprogrammet Fysikk (UVM5-LEKT80-FYS) (80 studiepoeng) 80
Lektorprogrammet Geografi (UVM5-LEKT60-GEO) (60 studiepoeng) 60
Lektorprogrammet Geografi/geofag (UVM5-LEKT80-GEO) (80 studiepoeng) 80
Lektorprogrammet Historie (UVM5-LEKT60-HIS) (60 studiepoeng) 60
Lektorprogrammet Historie (UVM5-LEKT80-HIS) (80 studiepoeng) 80
Lektorprogrammet Kjemi (UVM5-LEKT60-KJE) (60 studiepoeng) 60
Lektorprogrammet Kjemi (UVM5-LEKT80-KJE) (80 studiepoeng) 80
Lektorprogrammet Matematikk (UVM5-LEKT80-MAT) (80 studiepoeng) 80
Lektorprogrammet Matematikk (UVM5-LEKT60-MAT) (60 studiepoeng) 60
Lektorprogrammet Medievitenskap (USM5-LEKT60-MET) (60 studiepoeng) 60
Lektorprogrammet Naturfag (UVM5-LEKT60-NAT) (60 studiepoeng) 60
Lektorprogrammet Naturfag (UVM5-LEKT80-NAT) (80 studiepoeng) 80
Lektorprogrammet Nordisk (UVM5-LEKT60-NOR) (60 studiepoeng) 60
Lektorprogrammet Nordisk (UVM5-LEKT80-NOR) (80 studiepoeng) 80
Lektorprogrammet Programspesialisering i biologi (UVM5-LEKT90-BIO) (90 studiepoeng) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i engelsk (UVM5-LEKT90-ENG) (90 studiepoeng) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i engelskdidaktikk (UVM5-LEKT90-ENGDID) (90 studiepoeng) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i fransk (UVM5-LEKT90-FRA) (90 studiepoeng) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i fysikk (UVM5-LEKT90-FYS) (90 studiepoeng) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i geofag (UVM5-LEKT90-GEO) (90 studiepoeng) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i historie (UVM5-LEKT90-HIS) (90 studiepoeng) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i kjemi (UVM5-LEKT90-KJE) (90 studiepoeng) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i matematikk (UVM5-LEKT90-MAT) (90 studiepoeng) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i mekanikk (UVM5-LEKT90-MEK) (90 studiepoeng) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i molekylær biovitenskap (UVM5-LEKT90-MBV) (90 studiepoeng) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i nordisk, særlig norsk, språk- og litteraturvitenskap (UVM5-LEKT90-NOR) (90 studiepoeng) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i nordiskdidaktikk (UVM5-LEKT90-NDID) (90 studiepoeng) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i realfagdidaktikk (UVM5-LEKT90-RDID) (90 studiepoeng) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i religion-og etikkdidaktikk (UVM5-LEKT90-RELDID) (90 studiepoeng) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i samfunnsfagdidaktikk (UVM5-LEKT90-SDID) (90 studiepoeng) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i spansk (UVM5-LEKT90-SPA) (90 studiepoeng) 90
Lektorprogrammet Programspesialisering i tysk (UVM5-LEKT90-TYSK) (90 studiepoeng) 90
Lektorprogrammet Religion og etikk (UVM5-LEKT80-REL) (80 studiepoeng) 80
Lektorprogrammet Religion og etikk (UVM5-LEKT60-REL) (60 studiepoeng) 60
Lektorprogrammet Samfunnsfag (UVM5-LEKT60-SAMF) (60 studiepoeng) 60
Lektorprogrammet Samfunnsfag (UVM5-LEKT80-SAMF) (80 studiepoeng) 80
Lektorprogrammet Spansk (UVM5-LEKT60-SPA) (60 studiepoeng) 60
Lektorprogrammet Spansk (UVM5-LEKT80-SPA) (80 studiepoeng) 80
Lektorprogrammet Tysk (UVM5-LEKT80-TYSK) (80 studiepoeng) 80
Lektorprogrammet Tysk (UVM5-LEKT60-TYSK) (60 studiepoeng) 60
Lingvistikk (40LING1) (40 studiepoeng) 40
Lingvistikk (80LING1) (80 studiepoeng) 80
Litteratur 5 (40LIT5) (40 studiepoeng) 40
Matematikk, lektorprogrammet (LEKT14-80MAT) (80 studiepoeng) 80
Matematikk, lektorprogrammet (LEKT14-60MAT) (60 studiepoeng) 60
Medievitenskap (20MEDIEVIT) (20 studiepoeng) 20
Medievitenskap (40MEDIEVIT1) (40 studiepoeng) 40
Medievitenskap (80MEDIEVIT) (80 studiepoeng) 80
Medievitenskap for estetikkprogrammet (80MEDIEVIT2) (80 studiepoeng) 80
Medievitenskap, lektorprogrammet (LEKT14-60MVIT) (60 studiepoeng) 60
Middelalderenskulturhistorie (40MIDKULTH)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
MN Astronomi (MN40-AST_AST) (40 studiepoeng) 40
MN Astronomi (MN80-AST_AST) (80 studiepoeng) 80
MN Biologi (MN80-BIO_BIO) (80 studiepoeng) 80
MN Biologi (MN40-BIO_BIO) (40 studiepoeng) 40
MN Geofag (MN40-GEO_GEO) (40 studiepoeng) 40
MN Geofag (MN80-GEO_GEO) (80 studiepoeng) 80
MN Geofag for geovitere (MN40-GEO_GEOAV) (40 studiepoeng) 40
MN Geografi (MN40-GEG_GEG) (40 studiepoeng) 40
MN Matematikk (MN40-MAT_MAT) (40 studiepoeng) 40
MN Matematikk (MN80-MAT_MAT) (80 studiepoeng) 80
MN Mekanikk (MN80-MAT_MEK) (80 studiepoeng) 80
MN Mekanikk (MN40-MAT_MEK) (40 studiepoeng) 40
MN Meteorologi ogoseanografi (MN80-GEO_METOS) (80 studiepoeng) 80
MN Molekylær biovitenskap (MN40-IMBV_IMBV) (40 studiepoeng) 40
MN Molekylærbiovitenskap (MN80-IMBV_IMBV) (80 studiepoeng) 80
MN Statistikk (MN40-MAT_STK) (40 studiepoeng) 40
MN Statistikk og Data science (MN80-MAT_STK) (80 studiepoeng) 80
Moderne retorikk og språklig kommunikasjon (40RETKOM) (40 studiepoeng) 40
Musikkvitenskap (20MUS) (20 studiepoeng) 20
Musikkvitenskap (40-gruppe) (40MUS1) (40 studiepoeng) 40
Musikkvitenskap for bachelorprogrammet i musikk (80MUS) (80 studiepoeng) 80
Musikkvitenskap for estetikkprogrammet 1 (80MUS1) (80 studiepoeng) 80
Naturfag, lektorprogrammet (LEKT14-60NATURFAG) (60 studiepoeng) 60
Nederlandsk (40NEDS) (40 studiepoeng) 40
Nord-Amerika-studier (80NORAM) (80 studiepoeng) 80
Nordisk litteratur 1 (40NORL1) (40 studiepoeng) 40
Nordisk litteratur 2 (40NORL2) (40 studiepoeng) 40
Nordisk språk (40NORS2) (40 studiepoeng) 40
Nordisk språk og litteratur (40NOR) (40 studiepoeng) 40
Nordisk språk og litteratur og norsk som andrespråk (80NORD)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Nordisk språk og tekst (40NORST) (40 studiepoeng) 40
Nordisk, lektorprogrammet (LEKT14-80NOR) (80 studiepoeng) 80
Nordisk, lektorprogrammet (LEKT14-60NOR) (60 studiepoeng) 60
Nordisk: språk, litteratur, retorikk (80NOSPLIRE) (80 studiepoeng) 80
Nordisklitteraturvitenskap (20NORL) (20 studiepoeng) 20
Norrøn filologi (40NFI) (40 studiepoeng) 40
Norrøne og keltiske studier (40NORKELT) (40 studiepoeng) 40
Norrøne og keltiske studier (80NORKELT) (80 studiepoeng) 80
Norsk for internasjonale studenter (40NORINT) (40 studiepoeng) 40
Norsk som andrespråk (40NOAS2) (40 studiepoeng) 40
Områdekunnskap om India (40OMR-SØRASIA) (40 studiepoeng) 40
Områdekunnskap om India (80-OMR-SØR-ASIA)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Områdekunnskap om Midtøsten og Nord-Afrika - KUN FOR ANDRE PROGRAMMER ENN AAS (40OMR-MØNA) (40 studiepoeng) 40
Områdekunnskap om Midtøsten og Nord-Afrika - KUN FOR AAS-STUDENTER (40OMR-MØNA2) (40 studiepoeng) 40
Organisasjon, ledelse og arbeid (40ORG) (40 studiepoeng) 40
Organisasjon, ledelse og arbeid – tverrfaglig (40-OLA-TVERR) (40 studiepoeng) 40
Pedagogikk (40PED) (40 studiepoeng) 40
Pedagogikk (UVB-PED-90PED) (90 studiepoeng) 90
Pedagogikk (80PED) (80 studiepoeng) 80
Pedagogikk for tverrfaglige kjønnsstudier (90PEDKJONN) (90 studiepoeng) 90
Pedagogikk med vekt på kjønnsrelaterte emner (80PEDKJONN2)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Pedagogikk med vekt på kjønnsrelaterte emner (80PEDKJONN)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Pedagogisk psykologi- hvordan mennesker lærer og utvikler seg (UVB-PED-70-PEDPSYK) (70 studiepoeng) 70
Pedagogisk psykologiske emner (40PPR) (40 studiepoeng) 40
Persisk språk (80PERS) (80 studiepoeng) 80
Persisk språk - (40PERS) (40 studiepoeng) 40
Polsk (80POLSK) (80 studiepoeng) 80
Polsk (40POLSK1) (40 studiepoeng) 40
Polsk (100POL)Tar ikke opp nye studenter (100 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 100
Portugisisk (40POR)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Portugisisk (40POR) (40 studiepoeng) 40
Portugisisk (80POR)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Portugisisk (80POR)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Portugisisk (80POR)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Portugisisk (80POR2) (80 studiepoeng) 80
Portugisisk for studieretning Latin-Amerika (40POR2)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Portugisisk språk2 (80PORS2)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Programspesialisering i biologi, Lektorprogrammet (LEKT14-90BIO) (90 studiepoeng) 90
Programspesialisering i engelsk, Lektorprogrammet (LEKT14-90ENG) (90 studiepoeng) 90
Programspesialisering i fransk, Lektorprogrammet (LEKT14-90FRA) (90 studiepoeng) 90
Programspesialisering i fysikk, Lektorprogrammet (LEKT14-90FYS) (90 studiepoeng) 90
Programspesialisering i geofag, Lektorprogrammet (LEKT14-90GEOFAG) (90 studiepoeng) 90
Programspesialisering i historie, Lektorprogrammet (LEKT14-90HIS) (90 studiepoeng) 90
Programspesialisering i kjemi, Lektorprogrammet (LEKT14-90KJEMI) (90 studiepoeng) 90
Programspesialisering i matematikk, Lektorprogrammet (LEKT14-90MAT) (90 studiepoeng) 90
Programspesialisering i matematikkdidaktikk, Lektorprogrammet (LEKT14-90MATDID) (90 studiepoeng) 90
Programspesialisering i mekanikk, Lektorprogrammet (LEKT14-90MEK) (90 studiepoeng) 90
Programspesialisering i molekylær biovitenskap, Lektorprogrammet (LEKT14-90MBV) (90 studiepoeng) 90
Programspesialisering i naturfagenes didaktikk, Lekorprogrammet (LEKT14-90NATDID) (90 studiepoeng) 90
Programspesialisering i nordisk, Lektorprogrammet (LEKT14-90NOR) (90 studiepoeng) 90
Programspesialisering i norskdidaktikk, Lektorprogrammet (LEKT14-90NORDID) (90 studiepoeng) 90
Programspesialisering i religions- og etikkdidaktikk, Lektorprogrammet (LEKT14-90RELDID) (90 studiepoeng) 90
Programspesialisering i samfunnsfagdidaktikk, Lektorprogrammet (LEKT14-90SDID) (90 studiepoeng) 90
Programspesialisering i spansk, Lektorprogrammet (LEKT14-90SPA) (90 studiepoeng) 90
Programspesialisering i tysk, Lektorprogrammet (LEKT14-90TYSK) (90 studiepoeng) 90
Psykologi (40PSY) (40 studiepoeng) 40
Psykologi (120-PSY) (120 studiepoeng) 120
Religion i et kjønnsperspektiv (80RELKFL) (80 studiepoeng) 80
Religion i Norge: historiskutvikling ("Fra Freya til Valgerd") (80RELNO) (80 studiepoeng) 80
Religion og etikk, lektorprogrammet (LEKT14-80REL) (80 studiepoeng) 80
Religion og etikk, lektorprogrammet (LEKT14-60REL) (60 studiepoeng) 60
Religion og politikk (80RELPOL) (80 studiepoeng) 80
Religionshistorie (40REL1) (40 studiepoeng) 40
Religionshistorie (80REL1) (80 studiepoeng) 80
Religionshistorie (80RELHIS) (80 studiepoeng) 80
Religionshistorie med spesialisering i buddhisme (80REL-BU) (80 studiepoeng) 80
Religionshistorie med spesialisering i hinduisme (80REL-HI) (80 studiepoeng) 80
Religionshistorie med spesialisering i islam (80REL-IS) (80 studiepoeng) 80
Religionshistorie med spesialisering i jødedommen (80REL-JØ) (80 studiepoeng) 80
Religionshistorie med spesialisering i kristendommen (80REL-KRIS) (80 studiepoeng) 80
Religionshistorie med vekt på antikken (80RELHISANT) (80 studiepoeng) 80
Retorikk og språklig kommunikasjon (80RETKOM)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Runologi (40RUN) (40 studiepoeng) 40
Russisk (40RUSS2) (40 studiepoeng) 40
Russisk (100RUS2) (100 studiepoeng) 100
Russisk (100RUS) (100 studiepoeng) 100
Russisk områdekunnskap (40OMR-RUSS) (40 studiepoeng) 40
Samfunnsfag, lektorprogrammet (LEKT14-60SAMF) (60 studiepoeng) 60
Samfunnsfag, lektorprogrammet (LEKT14-80SAMF) (80 studiepoeng) 80
Samfunnsgeografi (40-SGO) (40 studiepoeng) 40
Samfunnsgeografi (90-SGO) (90 studiepoeng) 90
Samfunnsgeografi for AAS (80-SGO-AAS) (80 studiepoeng) 80
Samfunnsøkonomi (40-ECON) (40 studiepoeng) 40
Samfunnsøkonomi (100-ECON)Tar ikke opp nye studenter (100 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 100
Samfunnsøkonomi (SVB-ECON-OBL-2014) (110 studiepoeng) 110
Sanskrit (40SANS) (40 studiepoeng) 40
Sanskrit (80SANS) (80 studiepoeng) 80
Sentraleuropeisk og balkansk områdekunnskap (40SEUBAL)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Skole, utdanning og oppvekst (UVB-PED-40-SUO) (40 studiepoeng) 40
Sosialantropologi (40-SOSANT) (40 studiepoeng) 40
Sosialantropologi (100-SOSANT-2015) (100 studiepoeng) 100
Sosialantropologi (100-SOSANT)Tar ikke opp nye studenter (100 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 100
Sosialantropologi for tverrfaglige kjønnsstudier (100-SOSANT-KFL)Tar ikke opp nye studenter (100 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 100
Sosialantropologi for tverrfaglige kjønnsstudier (100-SOSANT-KFL) (100 studiepoeng) 100
Sosiologi (40-SOS2) (40 studiepoeng) 40
Sosiologi (80-SOS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Sosiologi (90-SOS) (90 studiepoeng) 90
Sosiologi for Kjønn, feminisme og likestilling (80-SOS-KFL) (80 studiepoeng) 80
Spansk (40SPA) (40 studiepoeng) 40
Spansk (40SPA)Tar ikke opp nye studenter (40 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 40
Spansk (80SPA)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Spansk (80SPA)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Spansk (80SPA2) (80 studiepoeng) 80
Spansk språk (80SPAS)Tar ikke opp nye studenter (80 studiepoeng) (tar ikke opp nye studenter) 80
Spansk, lektorprogrammet (LEKT14-80SPA) (80 studiepoeng) 80
Spansk, lektorprogrammet (LEKT14-60SPA) (60 studiepoeng) 60
Specialisation in English didactics, Teacher Education Program (LEKT14-90ENGDID) (90 studiepoeng) 90
Spesialpedagogikk (40SPED) (40 studiepoeng) 40
Statsvitenskap (90-STV) (90 studiepoeng) 90
Statsvitenskap (40-STV) (40 studiepoeng) 40
Teatervitenskap 2 (80TEAT2) (80 studiepoeng) 80
Teatervitenskap for estetikkprogrammet (80TEAT) (80 studiepoeng) 80
Teatervitenskap med vekt på den klassiske tradisjonen (80TEAANT) (80 studiepoeng) 80
Teatervitenskap: Fordypningsfag 2 for estetikkprogrammet (20TEAT) (20 studiepoeng) 20
Teoretisk filosofi med vekt på språk, logikk og erkjennelse (40FIL5) (40 studiepoeng) 40
Tsjekkisk (80TSJ) (80 studiepoeng) 80
Tsjekkisk (40TSJ1) (40 studiepoeng) 40
Tverrfaglige kvinne- og kjønnsstudier (40KFL3) (40 studiepoeng) 40
Tyrkisk språk (40TYRS) (40 studiepoeng) 40
Tyrkisk språk (80TYRS) (80 studiepoeng) 80
Tysk (80TYSK2) (80 studiepoeng) 80
Tysk (80TYSK2) (80 studiepoeng) 80
Tysk (40TYSK) (40 studiepoeng) 40
Tysk (80TYSK) (80 studiepoeng) 80
Tysk, lektorprogammet (LEKT14-60TYSK) (60 studiepoeng) 60
Tysk, lektorprogrammet (LEKT14-80TYSK) (80 studiepoeng) 80
Urdu språk (40URDS) (40 studiepoeng) 40
Urdu språk (80URDS) (80 studiepoeng) 80
Vitenskapsfilosofi (40VITFIL) (40 studiepoeng) 40
Økonomisk analyse (40-ØK-ANALYSE) (40 studiepoeng) 40
Østeuropeisk områdekunnskap (40OSTEUROPA) (40 studiepoeng) 40