Oppbygging og gjennomføring: gammel ordning (kullene høst 2009 - høst 2015)

Programmet er sammensatt slik:

  • Fordypning i psykologi (120 studiepoeng)
  • Frie emner (40 studiepoeng)
  • Ex.fac. (10 studiepoeng)
  • Ex.phil.(10 studiepoeng)

Anbefalt studieløp

6. semester Studieløpsemne, bacheloroppgave innen fordypning Fritt emne
5. semester Fritt emne / utveksling Fritt emne / utveksling Fritt emne / utveksling
4. semester Studieløpsemne, fordypning PSY2012 – Research methodology III: Statistical analysis, design and measurement (nedlagt) PSY2013 – Kvalitativ metode
3. semester Valgfritt psykologiemne (fra BA emne-porteføljen) PSY2011 – Forskningsmetode II: Eksperimentell design og statistisk analyse (nedlagt) Studieløpsemne, fordypning
2. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum PSY1010 – Innføring i metode PSY1101 – Innføring i sosial - og personlighetspsykologi (nedlagt)
1. semester SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant PSY1000 – Innføring i generell psykologi (nedlagt)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fordypning i psykologi (120 studiepoeng)

Fordypningen i psykologi er satt sammen av obligatoriske emner og studieløpsemner.

Obligatoriske emner i psykologi

De obligatoriske emnene utgjør 80 studiepoeng og består av følgende emner:

Studieløpsemner

De neste 40 studiepoengene utgjør fordypningen i studieløpet ditt. Du skal velge ett studieløp:

  • Helse -og sosialpsykologi
  • Utviklingspsykologi
  • Kognitiv psykologi
  • Arbeids- og organisasjonspsykologi
  • Kultur- og samfunnspsykologi

De ulike fordypningenes studieløp presentert i tabellform

Frie emner (40 studiepoeng)

De 40 frie studiepoengene er helt frie. Det innebærer at studenten kan velge helt fritt fra emner innen alle fag som gir studiepoengsuttelling. Det anbefales at studenten velger emner som kan komplettere psykologiemnene, slik at bachelorgraden kvalifiserer for arbeidslivet eller for relevante masterstudier.

Utveksling

Femte semester består av 30 frie studiepoeng, og er det beste tidspunktet for å reise på utveksling. Les mer om studieopphold i utlandet som en del av graden.

Frittstående psykologiemner

Psykologisk institutt tilbyr også emner i psykologi som ikke inngår som obligatoriske i noen av de fem studieløpene. Disse frittstående psykologiemnene anses å være faglig viktige og omhandler temaer med stor etterspørsel, og kan eventuelt supplere de emnene som inngår som obligatoriske i studieløpene. Instituttet tilbyr følgende frittstående psykologiemner:

 

Publisert 27. mars 2017 13:08 - Sist endret 27. apr. 2017 09:42