Religion og samfunn (bachelor)

Hvordan er ditt syn på rettferdighet, politikk og seksualitet påvirket av religion? Hva skjer når ulike syn og religioner skal leve side om side, og hvorfor ender dette så ofte med konflikter? Hvilke endringer gjennomgår religionene i det moderne samfunnet?

Hva kan du jobbe med?

  • gravem-250 Bærekraftsrådgiver 18. nov. 2020 15:26
    Magnus Gravem har en master i religion og samfunn og jobber som bærekraftsrådgiver i PwC. Han anbefaler studenter å velge et tema for masteroppgaven som både reflekterer egne interesser og fremtidens behov.
  • al-amri300 Minoritetsrådgiver 10. nov. 2020 14:30

    Karrar Al-Amri har studert religion og samfunn. Som minoritetsrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) bruker han sin religions- og kulturforståelse i møte med problemstillinger knyttet til negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresreleatert vold.

Fakta om programmet
Studiepoeng:180
Studiet varer:3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?