Studieopphold i utlandet

Det er lagt opp til at studentene skal reise på utveksling i 5. semester, men det er også mulig å reise i 3. eller 4. semester. TF har flere egne avtaler, men det er også mulig å reise på andre fakulteters avtaler, eller UiOs fellesavtaler. 

Ved å reise innenfor Europa, vil man kunne få et månedlig stipend gjennom enten Nordplus eller Erasmus+ avtalene. For studieåret 2019-2020 er satsene for studieopphold:

  • € 460 per måned til Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxembourg, Sverige og UK
  • € 410 per måned i de andre programlandene

For mer informasjon angående stipend via Nordplus, ta kontakt med internasjonalt ansvarlig ved fakultetet. Informasjon om stipend via Erasmus+ kan du finne her. Disse stipendene kommer i tillegg til hva du eventuelt har krav på av stønad fra Lånekassen. I tillegg til dette kan du få et ekstra språkstipend på kr 21 751,- dersom du skal ta utvekslingen din i et ikke-engelskspråklig land utenfor Skandinavia.

Det teologiske fakultet har utvekslingsavtaler med bl.a. Haskoli Islands, universitetene i Lund og Uppsala, Åbo Akademi, og universitetene i København og Århus (gjennom NORDPLUS-programet). Gjennom samarbeid med universitetet i Århus tilbyr vi studentene emner innen arabisk.

Det er en fordel at man tar valgemner når man er på utveksling, men man kan også ta emner innenfor 40-gruppen. Noen av de obligatoriske emnene i programmet vil kunne erstattes av tilsvarende emner tatt på utveksling. For mer informasjon, ta kontakt med internasjonalt ansvarlig som kan hjelpe deg med å skreddersy et semester eller to i utlandet.

Utenlandsoppholdet bør vare minst 3 mnd. og bør planlegges i god tid i forveien. Vi anbefaler alle våre studenter å begynne å se på mulighetene for utveksling et år før de har tenkt å reise ut.

Se for øvrig TFs sider om delstudier i utlandet og oversikten over TFs utvekslingsavtaler.

 


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 23. nov. 2021 12:31