Hvorfor velge dette programmet?

Hvordan er ditt syn på rettferdighet, politikk og seksualitet påvirket av religion? Hva skjer når ulike syn og religioner skal leve side om side, og hvorfor ender dette så ofte med konflikter? Hvilke endringer gjennomgår religionene i det moderne samfunnet?

Programmet fokuserer på forholdet mellom religion og etikk, religion og politikk, kjønn og religion og religionenes forhold til hverandre i vår egen tid. Du vil bli kjent med hvordan religion på ulike måter har spilt og spiller en konfliktfylt og formende rolle på politikk og samfunn. Det første året består av innføringsemner som vil gi deg en grunnleggende innføring blant annet i det flerreligiøse Norge og religion og etikk.

Gjennom dette studiet vil du få grunnleggende kunnskaper om kristendommen og andre religiøse tradisjoner, både historisk og aktuelt i Norge og Europa. Du skal også utvikle en selvstendig evne til å analysere og drøfte aktuelle utfordringer og sentrale etiske og politiske spørsmål i skjæringspunktet mellom religion og samfunn. Du vil blant annet møte forskere som har stått i spissen for utviklingen av interreligiøse studier som fagfelt - og som har særlig god kjennskap til kristen-muslimske relasjoner.

Studiemiljø

På bachelorprogrammet Religion og samfunn vil du oppleve å få god kontakt med både studenter og lærere. Studentene er en del av studiemiljøet på Det teologiske fakultet. Vi et lite fakultet kjent for å ha et godt læringsmiljø, aktive studenter og kort vei mellom studenter og lærere. Vi arrangerer ekskursjoner og seminarer som del av undervisningen. Studentutvalget på fakultetet arrangerer fester, foredrag, debatter og andre faglige og sosiale arrangementer. Som ny student hos oss vil du få tilbud om å bli med i en faddergruppe. Den første uken fyller vi opp med turer, grilling, foredrag og kurs for å gi deg en pangstart på studiet.

Studier i utlandet

UiO har en rekke utvekslingsavtaler med mange av de beste universitetene i verden som du kan benytte deg av. Vi anbefaler deg å ta et semester i utlandet. Det passer best i 5. semester av programmet, men det kan også legges til rette for utenlandsopphold tidligere. Les mer om utvekslingsmulighetene.

Videre studier og jobb

Programmet kvalifiserer for opptak til masterprogrammet i religion og samfunn og til Masters Programme in the Religious Roots of Europe og Masters Programme in Religion and Diversity. Programmet gir kompetanse for arbeid innen offentlig forvaltning, skole, kulturinstitusjoner, media, ideelle organisasjoner og ulike livssyns- og trossamfunn. Alle steder der forståelse av samspillet mellom religion og samfunn er et tema, vil ha bruk for den kompetansen du får i dette programmet. Les mer om videre studier og jobb.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 29. nov. 2019 14:35