Programmet tar ikke opp nye studenter

Utbetaling av tildelt feltarbeidsstøtte

Feltarbeidstøtten fra ISS utbetales ikke forskuddsvis. Du vil derfor få utbetalt støtten først når du kan dokumentere utgiftene du har hatt i forbindelse med feltarbeidet ditt.

For å få utbetalt støtten må du:

  • fylle ut skjema (PDF)
  • legge ved originale kvitteringer festet til hvite A4-ark
  • legge ved kopi av tildelingsbrevet
  • levere refusjonskravet til studiekonsulenten
  • dokumentasjon på tidligere utbetalt støtte (gjelder kun refusjonskrav nr. 2, ved oppdeling av utbetalingen av støtte)

Støtten kan deles opp i inntil to utbetalinger (refusjonskrav). Du kan altså levere ett refusjonskrav før du reiser på feltarbeid, hvis du har hatt utgifter før avreise (for eksempel til flybillett). Når feltarbeidet er avsluttet kan du levere et refusjonskrav for de resterende utgiftene du har hatt, begrenset oppad til tildelingsbeløpet. Ved oppdeling av utbetalingen må du legge ved dokumentasjon som viser hvor mye du tidligere har fått utbetalt (for eksempel bankkontoutskrift).

Feltarbeidsstøtten kan kun benyttes til å dekke reise- og oppholdsutgifter. Støtten du får tildelt kan ikke benyttes til å dekke utgifter til mat (kostpenger) eller innkjøp av AV-utstyr eller båndopptaker.

Refusjonskravet skal innleveres senest 25. november i tildelingsåret, og heller ikke senere enn én måned etter avsluttet feltarbeid/retur til Norge. Ubenyttede stipend faller bort etter 25. november i tildelingsåret.


 

Publisert 6. juni 2012 14:18 - Sist endret 17. feb. 2020 11:56