Audiopedagogikk - Hørsel, språk og kommunikasjon

Audiopedagogikk er et bredt fagfelt som handler om mennesker i alle aldre med nedsatt hørsel og deres utfordringer knyttet til kommunikasjon og deltakelse på ulike arenaer.

I denne fordypningen får du innsikt i språk- og hørselshemming og hvordan hørselsrelaterte vansker er knyttet til kognisjon, språk og mental helse. Du får utviklet ferdigheter i spesialpedagogisk arbeid, rådgivning, veiledning og behandling, for både personer med hørselstap og deres pårørende, samt for personer med andre hørselstilstander.

Fordypningen består av følgende to emner

Arbeidsformer

Studiet har varierte lærings- og vurderingsformer, blant annet PBL/casebasert undervisning, egentrening, praktiske seminarer og forelesninger. Mye av undervisningen er obligatorisk. Du får ekstern praksis knyttet til valgt studieretning.

Veien videre

Det er gode muligheter for relevant arbeid etter avlagt mastergrad. Typiske arbeidsplasser for audiopedagoger er

  • kompetansesentre
  • pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste
  • barnehager og skoler for hørselshemmede
  • hørselsentraler
  • hjelpemiddelsentraler
  • privat praksis med avtale hos HELFO

NRK har laget en liten dokumentar om yrket audiopedagog - Se gjerne videoen:

Publisert 18. sep. 2019 08:46 - Sist endret 25. feb. 2020 13:00