Psykososiale vansker

Fordypningen skal gi kunnskap og innsikt i forebygging av psykososiale vansker, samt utredning, opplæring og rådgivning på individ- gruppe og systemnivå.

Psykososiale vansker tematiserer alvorlige samspills- og atferdsproblemer i barnehage, skole og samfunn.  Med denne fordypningen vil du tilegne deg ferdigheter i spesialpedagogisk opplæring og innovasjonsarbeid. Det vil legges vekt på tidlig intervensjon, forebygging og tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

Fordypningen består av

Arbeidsformer

Studiet har varierte lærings- og vurderingsformer, blant annet PBL/casebasert undervisning, egentrening, praktiske seminarer og forelesninger.Mye av undervisningen er obligatorisk. Du får ekstern praksis.

Veien videre

Det er stort behov for personer med kompetanse innenfor dette feltet i jobbmarkedet og det er gode muligheter for relevant arbeid etter avlagt mastergrad.

Typiske arbeidsplasser er

  • kompetansesentre
  • pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste
  • BUP
  • helse- og sosial- og utdanningssektoren
Publisert 18. sep. 2019 08:46 - Sist endret 25. feb. 2020 13:05