Spesifikke lærevansker

I denne fordypningen får du innsikt i hvordan du  jobber med mennesker med lese- og skrivevansker eller matematikkvansker.

Du får forskningsbasert kompetanse til å utføre spesialpedagogisk arbeid med hovedvekt på lese- og skrivevansker (dysleksi) og matematikkvansker. Arbeidet består av kartlegging, utredning og iverksetting av forebyggende og behandlende tiltak og evaluering av disse. I tillegg får du verktøy for å gi råd og veiledning rettet mot foreldre, lærere og andre i utdanningssystemet.

Fordypningen består av

Arbeidsformer

Studiet har varierte lærings- og vurderingsformer, blant annet PBL/casebasert undervisning, egentrening, praktiske seminarer og forelesninger. Mye av undervisningen er obligatorisk. Du får ekstern praksis.

Veien videre

Det er gode muligheter for relevant arbeid etter avlagt mastergrad. Typiske arbeidsplasser er i

  • utdanningssektoren
  • kommuner
  • kompetansesentre
  • pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste
  • helse- og sosialsektoren
Publisert 18. sep. 2019 08:46 - Sist endret 25. feb. 2020 13:07