Utviklingshemming

Denne studieretningen passer for deg som ønsker å lære hvordan du kan legge til rette for best mulig deltakelse for mennesker med utviklingshemming.

Du får forskningsbasert kunnskap, ferdigheter og profesjonell kompetanse for å tilrettelegge og skape gode premisser for at mennesker med utviklingshemming skal få delta på lik linje med andre. Du lærer å kartlegge, utarbeide tiltak, gjennomføre tester, samt gi råd og veilede personer med utviklingshemming på individ- og systemnivå.

Denne fordypningen består av

Arbeidsformer

Studiet har varierte lærings- og vurderingsformer, blant annet PBL/casebasert undervisning, egentrening, praktiske seminarer og forelesninger. Mye av undervisningen er obligatorisk. Du får ekstern praksis.

Veien videre

Det er gode muligheter for relevant arbeid etter avlagt mastergrad. Typiske arbeidsplasser er i

  • helse- og sosial- og utdanningssektoren
  • kommuner
  • pedagogiske og andre kompetansesentre
  • pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste
  • boliger og institusjoner
  • arbeids- og fritidssektoren

Les artikkelen "Autistiske småbarn kan ha større ordforråd enn man tror" om forskning til tidligere masterstudent i spesialpedagogikk med fordypning i utviklingshemming.

Publisert 18. sep. 2019 08:46 - Sist endret 13. apr. 2022 12:26