Oppbygging og gjennomføring

Utviklingsstudier er et tverrfaglig bachelorprogram på 180 studiepoeng som er satt sammen av emner fra ulike fagmiljøer innenfor temaområdet utviklingsstudier.

Bachelorprogrammet i utviklingsstudier består av:

  • Obligatoriske emner (90 studiepoeng)
  • Fordypning (fra 50 til 70 studiepoeng)
  • Frie emner (inntil 20 studiepoeng)
  • Ex.phil. og ex.fac. (20 studiepoeng)

Studieløp fra høst 2020

Tidligere kull finner rett studieløp under valgt fordypning

6. semester UTV3091 – Avslutningsemne i utviklingsstudier
5. semester Fritt emne / utveksling Fritt emne / utveksling EXPHIL03 – Examen philosophicum
4. semester Metode / Fordypning Fordypning Fordypning
3. semester Metode / Fordypning* Innføringsemne i en av fordypningene UTV2000 – Utviklingsteori i praksis
2. semester STV1300 – Introduction to Comparative Politics  ECON1910 – Poverty and Distribution in Developing Countries SOSANT2530 – Development
1. semester UTV1000 – Innføringsemne i utviklingsstudier SGO2500 – North/South - development SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*Ditt fordypningsløp avgjør i hvilket semester metodeemne kan tas 

Obligatoriske emner

De to første semestrene er felles for alle studenter på programmet, med et tverrfaglig emne og emner fra hver av de fire fordypningene. Resten av oppbygningen avhenger av hvilken fordypning du velger.

Fordypning

Du skal velge en av fire fordypninger:

Alle fire fordypninger vil kvalifisere deg for tilhørende disiplinære masterprogram, se emnekrav under hver fordypning. Uansett om du ønsker å gå videre på et masterprogram ved UiO eller ei, må en fordypning gjennomføres for å kunne oppnå en bachelorgrad i utviklingsstudier.

Frie emner

Du kan velge inntil 20 studiepoeng, avhengig av fordypningen du velger. Se egne studieløpstabeller for de ulike fordypningene.

Godkjenning av utdanning fra andre læresteder

Har du utdanning fra andre læresteder kan det være at denne kan godkjennes i studieprogrammet.

Finn din fremtid

Gjennom bachelorgraden vil du få tilbud om et helhetlig løp for å gjøre det lettere for deg å oppdage dine muligheter underveis og tilrettelegge for gode valg senere. Finn din framtid består av seks emner, ett for hvert semester av bachelorgraden. Emnene består av en kombinasjon av e-læringsmoduler i Canvas, som du kan ta slik det passer deg, samt noen fysiske workshops hvor du får muligheten til å jobbe med de ulike temaene.

Les mer om karriereemner

Utveksling

Det er ulike anbefalte studieløp avhengig av hvilken fordypning du velger. Se de ulike anbefalte studieløpene for utveksling. Les mer om studieopphold i utlandet som del av studieprogrammet i utviklingsstudier.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i utviklingsstudier.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 14. juni 2022 11:44