Driftsmeldinger fra Eiendomsavdelingen

Lurer du på hvorfor det bråker eller om vi planlegger arbeider der du jobber?

Bygning/sted

Prosjekt                                 

Oppstart  

Ferdig  

Kontaktperson

Domus Juridica

Justering  av tekniske anlegg og utbedring av feil og mangler 01.10.19 31.12.20 Chandani Ratnaweera

Utleier Entra skal justere tekniske anlegg som ventilasjon, varmeanlegg, solskjerming samt belysning og dører i Domus Juridica. Feil og mangler som er oppdaget i forbindelse med overtakelsen og innflyttingen skal også utbedres.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy i forbindelse med regulering av tekniske anlegg.
 • Det vil bli noe støv i forbindelse med utbedringsarbeidene.

Frederiks gate 3

Arbeider i bakhagen 20.04.20 29.05.20 Martin Wynn

Eiendomsavdelingen skal sette i stand bakhagen etter at brakkeriggen ble revet.

Konsekvenser:

 • Parkeringsplassene på venstre side av porten blir utilgjengelige i perioden. De vil brukes til riggplass og deretter asfalteres.
 • Det vil bli noe støy.

Frederiks gate 3

Ombygging av ansattkantine Uke 10, 2020 Uke 18, 2020 Chandani Ratnaweera

Eiendomsavdelingen skal bygge om ansattkantinen i Frederiks gate 3. Den eksisterende kjøkkenløsningen skal fornyes og det skal etableres et nytt tomannskontor i kantineområdet.

Konsekvenser:

 • Møblene i kantinen må flyttes og arealet må klargjøres for oppstart.
 • Det må påregnes noe støy og støv.

Fysikkbygningen vest

Oppussing av LAB i kjeller Januar 2020 Mars 2020 Siri Olsen
tlf. 413 83 383

Eiendomsavdelingen skal pusse opp rom VUK54/VK50 i kjelleretasjen i Fysikkbygningens vestfløy.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy i byggeperioden.
 • Det vil bli noe støv i forbindelse med byggearbeider og inn-/ut-transport av byggematerialer.
 • Korridoren vil bli brukt til transport av byggematerialer, men fungerer som normalt.

Gaustadalléen 30

Ombygging av kontorer 02.03.20 20.04.20 Hans Martin Momyr

Eiendomsavdelingen skal bygge om kontorarealer i Gaustadalléen 30, etasje K1, for Psykologisk institutt. Det skal etableres cellekontorer, kontorfellesskap og nytt tekjøkken. Det legges opp til å benytte mest mulig av eksisterende materialer og rive minst mulig.

Konsekvenser:
Det må påregnes noe støy og støv i byggeperioden.

Geologibygningen, utendørs

Riggplass på parkeringsplasser 27.05.19 01.06.21 Atle Høkeli

30 parkeringsplasser utenfor Geologibygningen blir riggplass for SiO de kommende to årene, i forbindelse med at SiO bygger studentboliger i Blindernveien 6.

Konsekvenser:
30 parkeringsplasser vil være utilgjengelige, men det vil fortsatt være mulig å parkere på de 20 plassene som ligger lengst unna Blindernveien. Det berørte området vil avsperres.

Helga Engs hus, 2. etg.

Oppussing av læringssenter i 2. etasje 02.01.20 02.03.20 Hans Martin Momyr

Eiendomsavdelingen skal pusse opp lesesal, pc-stue og veiledningsbåser i 2. etasje i Helga Engs hus.

Konsekvenser:

 • Det må påregnes støy i byggeperioden. Svært støyende arbeider vil fortrinnsvis utføres før kl. 09.00 og etter kl. 16.00.
 • Det vil bli noe støv.
 • Eventuelle behov for flytting vil bli ivaretatt av fakultetet i samarbeid med entreprenør.
 • I byggeperioden må brukerne benytte seg av tilsvarende funksjoner andre steder i UiOs lokaler.

Helga Engs hus

Etablering av serversentral Uke 19, 2019 Uke 16, 2020 Svein E. Venjum

Eiendomsavdelingen skal etablere serversentral for Institutt for teoretisk astrofysikk.

 • Instituttet holder fysisk til i Svein Rosselands hus, rett ved siden av Helga Engs hus.
 • Areal i Helga Engs hus er omdisponert for bygging av serversentralen.
 • Det omdisponerte arealet er i dag en del av et tilfluktsrom i bygningen.
 • Arbeidet vil foregå i kjeller, underetasje, på tak og i teknisk sjakt mellom kjeller og tak.

Konsekvenser:

 • Noe støy må påregnes. Spesielt støyende arbeid vil avtales nærmere med bruker.
 • Det vil bli noe støv, areal tildekkes ved behov.
 • Det vil bli trafikk av arbeidere og frakt av materiell gjennom vestibylen.
 • Det vil bli økt belastning på heis.

Historisk museum

Rehabilitering av fasaden

01.06.18

01.09.20

Anders Gulsrud

Eiendomsavdelingen skal rehabilitere fasaden på Historisk museum. Prosjektet skal reetablere klimaskall og holde vann ute av bygningens fasade. Dette innebærer blant annet omlegging og reparasjon av tak, rehabilitering og vedlikehold av vinduer og fuger, samt reparasjon av sandsten og teglsten.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy i forbindelse med rehabilitering av vinduer og fuger og generell drift av byggeplass.

 • Det vil bli støv på utsiden av bygningens fasade. Innvendig forsøkes det minimalt med inngrep, men dersom det blir støv inne vil det bli godt håndtert.

 • Museet holder åpent som normalt.

 • Flytting av utstillinger og kontorer i bygningen håndteres ved behov i samarbeid med KHM, og blir forsøkt holdt til et minimum.

 • Hele bygningen blir kledd med stillas og gjerde på utsiden av dette. Derfor blir det satt opp tunneler for inn- og utgang.

 • Parkeringsplassen bak museet, mot Tullinløkka, vil være forbeholdt utførende entreprenør.

Kjemibygningen vest

Nytt dekke i trapperom 27.01.20 01.05.20 Siri Olsen
tlf. 413 83 383

Eiendomsavdelingen skal legge nytt dekke der det tidligere var en intern trapp mellom 2. og 3. etasje (trapperom V253) i Kjemibygningens vestfløy.

Konsekvenser:

 • Det vil bli korte perioder med støy i forbindelse med monteringen.
 • Det vil bli noe støv i forbindelse med arbeidene og inntransport.
 • Korridoren utenfor rommet i 2. og 3. etasje vil bli brukt i forbindelse med arbeidene.

Kristian Ottosens hus

Utskifting av heis i Akademika bokhandel 09.03.20 Uke 23, 2020 Frode Meek

Eiendomsavdelingen skal modernisere vareheisen som går gjennom Akademika bokhandels lokaler i Kristian Ottosens hus. Gammel heis skal byttes ut og erstattes med en ny og moderne.

Konsekvenser:

 • Det vil tidvis bli støy. Vi bestreber å utføre de mest støyfulle arbeidene utenfor åpningstidene til SiO Helse og Akademika.
 • Det blir ikke noe støv. Områdene foran heisdørene blir bygget inn med tette kasser.
 • Heisen vil være stengt i tidsrommet arbeidene pågår. Det blir alternative måter for heisbruk i bygningen.
 • Det blir redusert tilkomst til noen arealer i Akademika.
 • Det blir noe ut- og inntransport av utstyr via varemottak i underetasjen.

Kristine Bonnevies hus

Oppgradering av arealer i 2. etasje 13.01.20 31.05.20

Siri Olsen
tlf. 413 83 383

Eiendomsavdelingen skal renovere en fløy i 2. etasje i Kristine Bonnevies hus. Det er lagt vekt på å beholde byggets struktur og tekniske anlegg så langt det lar seg gjøre. Arbeidene omfatter generell overflatebehandling, noe ombygging med ny rominndeling, enkel oppgradering av elektriske anlegg og nytt teleteknisk anlegg, og innebærer noen rivearbeider.

Konsekvenser:
 • Det vil bli noe ekstra støy i forbindelse med at en skillevegg i tegl skal rives, ellers støy som ved normal byggeaktivitet.
 • Det vil bli noe støv i forbindelse med ut- og inntransport av bygningsmaterialer.
 • En fløy av etasjen vil være avstengt, resterende arealer vil fungere som normalt.
 • Rigg er tenkt plassert på parkeringsplass i bakgården, og noen parkeringsplasser vil okkuperes til dette formålet.

Lucy Smiths hus

Deler av sykkelparkeringen er sperret av Mars 2020 Mars 2020 Rune Greaker

Eiendomsavdelingen avklarer om det er behov for nærmere undersøkelser av fasaden på Lucy Smiths hus. Av sikkerhetshensyn er deler av sykkelparkeringen ved hovedinngangen sperret av i påvente av avklaringen.

Ole-Johan Dahls hus

Utbedring av sålebenkbeslag 16.03.20 03.04.20 Bjørn Nordstrøm

Statsbygg v/Kirkestuen AS skal utbedre deler av fasaden til Ole-Johan Dahls hus mot Gaustadbekken. Det som skal utbedres er sålebenkbeslag over grunnmur i 1. etasje, på begge sider av gangbrua.

Konsekvenser:
Ingen merkbare konsekvenser for brukerne.

Robert Colletts hus

Brannteknisk oppgradering Februar 2020 Mars 2020

Marius Heimly Amundsen

Åke Appelqvist

Eiendomsavdelingen skal utbedre brannceller i Robert Colletts hus. Dette innebærer bytte av dører, branntetting, utskifting av brannslangeskap m.m.

Konsekvenser:

 • Noe støy og støv må påregnes.
 • Det er ikke planlagt flytting/stengning i forbindelse med arbeidene.
 • Fremdriftsplan har innbakt brukernes behov via kontakt med eiendomskoordinator Liv Guro Kvernstuen.

Villa Eika

Remontering av trapp 14.04.20 17.04.20 Martin Wynn

Eiendomsavdelingen skal remontere granittrappa utenfor Villa Eika.

Konsekvenser:

Det vil bli noe støy fra gravemaskin.

W.C. Brøggers hus

Rehabilitering 01.02.19 30.09.20 Thor Thomassen

Eiendomsavdelingen skal totalrehabilitere Waldemar C. Brøggers hus - Geologisk museum.

Konsekvenser:

 • Det må påregnes noe støy rundt bygningen i perioder.
 • Det vil pågå arbeider rundt og i tilknytning til bygningen. Det skal legges inn strøm og fjernvarme. Disse arbeidene varsles særskilt.
 • Bygningen er stengt under rehabiliteringen.
 • Åpner for publikum i 2021
Informasjon om arbeider er også sendt på mail til enhetens postmottak, administrasjon og eiendomskoordinator.
 
Publisert 8. mars 2018 15:26 - Sist endret 3. apr. 2020 11:55