Driftsmeldinger fra Eiendomsavdelingen

Lurer du på hvorfor det bråker eller om vi planlegger arbeider der du jobber?

  

Bygning/sted

Prosjekt                                 

Oppstart  

Ferdig  

Kontaktperson

Biologen 

Rehabilitering av tårn og tak Uke 22 Uke 44, 2021 Svein Venjum

Eiendomsavdelingen skal ferdigstille rehabiliteringen av fasaden på Biologen i Drøbak. Tak og tårn gjenstår.

Konsekvenser:

 • Støyende arbeider blir utført etter dialog med brukerne.
 • Bygningen er åpen under rehabiliteringen.
 • Det blir stillas med tak over tak.
 • Hele Biologen blir kledd inn. Det fører til dårligere sikt ut, og det blir mørkere inne.
 • Brakke, byggemateriell og biler vil ta en del av arealet ute.

Domus Juridica – teknisk anlegg

Justering  av tekniske anlegg og utbedring av feil og mangler 01.10.19

31.12.20
30.6.21

31.12.21

Erik Munthe-Kaas

Utleier Entra skal justere tekniske anlegg som ventilasjon, varmeanlegg, solskjerming samt belysning og dører i Domus Juridica. Feil og mangler som er oppdaget i forbindelse med overtakelsen og innflyttingen skal også utbedres.

Ferdigdato for arbeidet er utsatt til 31.12.21 fordi Entra og Veidekke fortsatt jobber med innregulering av ventilasjonsanlegg samt korrigering av dørautomatikk.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy i forbindelse med regulering av tekniske anlegg.
 • Det vil bli noe støv i forbindelse med utbedringsarbeidene.

Domus Medica, lesesaler

Lesesalene skal moderniseres 06.09.21 01.04.22

Thor Thomassen
Mobil: 97 04 41 96

Eiendomsavdelingen skal modernisere lesesaler i Domus Medica. Vi planlegger å starte med salene i 2. etasje (rom 2130, 2131 og 2141) med tilhørende korridorer. I 2022 skal vi oppgradere lesesaler i 1. etasje (rom 1151, 1152, 1153 og 1155) med tilhørende korridor.

Konsekvenser:

 • Lesesalene i 2. etasje blir utilgjengelige fra september 2021 til 1. november 2021.
 • Lesesalene i 1. etasje blir utilgjengelige fra januar til april 2022.
 • Støyende arbeider legges tidlig på dagen, fra kl. 07.00 til 09.00.
 • Vi vil varsle om ekstraordinære støyende arbeider i forkant.
 • Det blir inn- og uttransport av materialer gjennom fellesarealer.
 • Støv vil være begrenset til internt i byggesonen.

Domus Medica, ventilasjonsanlegg

Midlertidig stenging av ventilasjonsanlegget i helger 29.10.21 28.11.21 Sahar Årmål

Eiendomsavdelingen skal utføre forebyggende vedlikehold på rør i kjeller(kulvert) i Domus Medica, byggetrinn 1 og 2. Tilbygget og dyrestallen er ikke berørt.

Isolasjonen på utsiden av rørbend, altså svingene på rørene, er fra da Domus Medica ble bygget i 1976 og inneholder asbest. Isolasjonen har vært stengt og uskadd fra den ble installert, og det har ikke vært fare for spredning. Nå erstatter vi denne isolasjonen med annen isolasjon for å unngå spredning av asbest og være føre var.

For å utføre arbeidet på en trygg måte må vi stenge ventilasjonsanlegget. I tillegg skal det legges inn flere barrierer mellom der isolasjonen fjernes og ventilasjonen ut i bygget. Luker tettes, frostgardiner senkes og det bygges opp tette sluser rundt rørene før arbeidet gjøres. 

Det blir gjennomført en rekke tester og analyser når arbeidet ferdigstilles på søndagene, og ventilasjonsanlegget slås på igjen når resultatene foreligger. Ingen isolasjon vil ligge åpen i ukedagene mellom hver saneringshelg.

Prosjektleder Sahar Årmal har samarbeidet tett med fakultetet om fremdriftsplan og utførelse, og har i tillegg gjennomført allmøte for brukerne. 

Arbeidet utføres og ventilasjonsanlegget stenges i følgende perioder:

 • Fra kl. 15.00 fredag 29. oktober til kl. 18.00 søndag 31. oktober 2021

 • Fra kl. 15.00 fredag 5. november til kl. 18.00 søndag 7. november 2021

 • Fra kl. 15. fredag 12. november kl. 18.00 søndag 14. november 2021
 • Fra kl. 15.00 fredag 19. november kl. 18.00 søndag 21. november 2021
 • Fra kl. 15.00 fredag 26. november til kl. 18.00 søndag 28. november 2021

Konsekvenser:

 • Bygningen vil være åpen.
 • Det vil bli dårligere luftkvalitet.
 • Temperaturen kan svinge noe.
 • Vi anbefaler å finne alternative steder, som tilbygget, til å jobbe eller lese disse helgene.

Eilert Sundts hus blokk B

Rehabilitering av 5.–12. etasje 25.05.21 01.12.22 Trygve Sogn

Opprigg av anleggsplass

Opprigg av anleggsplassen finner sted 25.05–30.06 2022. Det innebærer blant annet 14 brakker, byggegjerder rundt anleggsplassen, betongsaging av brystning, bygging av provisoriske dører og demontering og lagring av solskjerming. Det blir støy og noe støv.

Rivearbeider i 5.–12. etasje

Prosjektet skal gjennomføre rivearbeider i 5.–12. etasje 05.07–31.08 2021

Konsekvenser:

 • Hele varmeanlegget kobles ut.
 • Noen ganger må vannet tas. Dette blir varslet.
 • Sanitæranlegget blir koblet fra i 5.-12. etasje.
 • Ventilasjonanlegget blir koblet fra i deler av bygget. Omfanget er ennå uvisst.
 • Strøm og data blir koblet fra i hele 5.-12. etasje.
 • Kjelleren og øvrige etasjer kan få kortere utkobling av strøm på ca. én time ved omleggingen, med uvisse intervaller.
 • Det blir støy i riveperioden.

Eilert Sundts hus B, heiser

Rehabilitering av heiser Uke 47, 2020 Uke 33, 2021
Uke 45, 2021
Trygve Sogn

Heisene i Eilert Sundts hus skal skiftes ut og rehabiliteres. Dagens heiser består av to grupper med totalt fire heiser. Gruppen skal erstattes med tre heiser, der den ene blir stor nok til å transportere båre. Arbeidene starter med rehabilitering av heis 1 og 2 der begge heisene stenges og rehabiliteres samtidig. Etter dette rives heis 3 og 4 og erstattes med en større heis.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy og litt støv.

Frederikkeplassen

Rehabilitering av trapper 13.09.21 22.11.21 Martin Wynn

Parkseksjonen skal rehabilitere de to nederste trappeløpene ved fontenmot Frederikkeplassen. Det skal også legges nye rør i trappene til fire lyktestolper.

Konsekvenser:

 • Det blir litt støy fra gravemaskin og pigging av betong.
 • Alt støyende arbeid er ferdig før eksamensperioden.

 • Vi tar ett trappeløp om gangen. Tilgjengeligheten blir ikke begrenset.

Geologibygningen

Oppgradering av Auditorium 2 31.05.21 20.09.21 Chandani Ratnaweera

Oppdatering 30.08.21 Byggearbeidene er avsluttet. Montering av møblene i uke 36–37.

Auditorium 2 i Geologibygningen skal oppgraderes med nye fastmonterte stoler og bord i Eiendomsavdelingens regi. Det blir også overflatebehandling av vegger og gulv, og oppgradering av belysning og strømpunkter.

Konsekvenser:

Det blir noe støy og støv i forbindelse med riving og bygging av amfiet i auditoriet.

Helga Engs hus – ombygging av lokaler for O-AILL og økonomiseksjonen

Ombygging for O-AILL og økonomiseksjonen 21.06.21 01.09.21
15.10.21
Erik Munthe-Kaas

EA bygger om arealer for økonomiseksjonen og O-AILL. Hensikten er å flytte økonomiseksjonen, slik at seksjonen får plassering nærmere fakultetets øvrige administrasjon. Samtidig vil økonomiseksjonens eksisterende arealer gi en god løsning på O-AILLs arealbehov.

Ferdigdato er endret til 15.10.21 fordi leveransen av dører er forsinket på grunn av koronapandemien.

Konsekvenser:

 • Noe støy fra rivearbeider tidlig i prosjektperioden (juni) og noe støy i forbindelse med gjenoppbygging og montering (juli og august).
 • Noe støv i forbindelse med rivearbeider. Det settes opp støvvegg for å hindre spredning av støv. Det gjøres også tiltak på ventilasjonsanlegget for å hindre spredning av støv utenfor ombyggingsarealet.
 • Arealene er frigjort for ombyggingsarbeidene og midlertidige arealer i byggeperioden er avklart med UVs eiendomskoordinator.

Historisk museum - fasaderehabilitering

Rehabilitering av fasaden

01.06.18

29.01.21
01.06.21
Uke 51, 2021

Lars Trygve Brekke (epost)
Tel 99 54 52 06

Eiendomsavdelingen skal rehabilitere fasaden på Historisk museum. Prosjektet skal reetablere klimaskall og holde vann ute av bygningens fasade. Dette innebærer blant annet omlegging og reparasjon av tak, rehabilitering og vedlikehold av vinduer og fuger, samt reparasjon av sandsten og teglsten.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy i forbindelse med rehabilitering av vinduer og fuger og generell drift av byggeplass.

 • Det vil bli støv på utsiden av bygningens fasade. Innvendig forsøkes det minimalt med inngrep, men dersom det blir støv inne vil det bli godt håndtert.

 • Museet holder åpent som normalt.

 • Flytting av utstillinger og kontorer i bygningen håndteres ved behov i samarbeid med KHM, og blir forsøkt holdt til et minimum.

 • Parkeringsplassen bak museet, mot Tullinløkka, vil være forbeholdt utførende entreprenør. Oppdatering: Parkeringsplassen blir delvis åpnet opp etter at Parkseksjonen har utført oppmerking sommeren 2021.

Forlengelse av prosjektet skyldes:

 • Rehabilitering av vinduer har krevd mer omfattende arbeider en antatt.
 • Kapasitetsutfordringer i markedet.
 • Utfordringer med leveranser fra utlandet som følge av Covid-19.
 • Det er lagt til nye arbeider i prosjektet:
  • Utskifting av brannalarmanlegget i bygget og andre brannvern-/HMS-tiltak.
  • Tiltak med solavskjerming som vil pågå ut over høsten 2021.

Kabelgata 32–34/Økern – lokale strømutkoblinger

Utbedring av elektrisk anlegg 13.09.21 10.12.21 Gaute Juveth

Det elektriske anlegget i Kabelgata 32–34 skal utbedres i regi av Eiendomsavdelingen. Arbeidene vil pågå i variert omfang gjennom høsten. De første ukene blir det kartlegging. Deretter blir det lokale strømutkoblinger etter avtale med brukerne av bygningen.

Konsekvenser:

 • Bygningen er åpen. Det blir kun lokale strømutkoblinger etter avtale med bruker.
 • Aktiviteter må flyttes enkelte dager når det blir lokale strømutkoblinger. Dette avtales nærmere.
 • Det blir litt støy der arbeidene pågår, men ikke i nærheten av kontorer.
 • Det blir lite arbeid som generer støv. Elektrikerne skal rengjøre fortløpende.

Kabelgata 32–34/Økern – Tetting av lekkasje i intertluftsystem

Tetting av lekkasje i intertluftsystem 18.10.21 01.11.21 Martin Bundgaard Jensen 
Åke Appelqvist

Eiendomsavdelingen skal tette kanalene i alle omluftssystemer i magasinene på Økern for å øke brannsikkerheten og redusere slitasje på det tekniske anlegget. Tette kanaler sørger for at omluftsystemet taper mindre av inertluften. Intertluft er oksygenredusert luft som forhindrer at brann utvikler seg. Dette er en kjent metode som er benyttet både i nye Munchmuseet, Nasjonalmuseet og Deichman Bjørvika. 

Konsekvenser:

 • Arbeidet vil foregå mellom 20.00 og 07.00 og vil ikke påvirke det daglige arbeid i magasinene.
 • Magasinene er ikke tilgjengelige for brukerne mellom 20.00 og 07.00 i perioden arbeidet pågår.
 • Det vil ikke være arbeider inne i noen av magasinene.
 • Driftsleder Martin Bundgaard Jensen vil være tilstede mens arbeidet pågår.

Kjemibygningen

Oppgradering av lokaler i tredje etasje 1. oktober 2021 31. desember 2021 Chandani Ratnaweera

Eiendomsavdelingen skal oppgradere Plasma og romfysikk (PRF) sine lokaler i tredje etasje i Kjemibygningen. Korridoren og noen landskap skal få overflatebehandling. Vi skal etablere nytt stillerom. Toalettene skal oppgraderes. Vi skal montere nye lamper i korridor og noen rom og ekstra strøm- og datapunkter i kontorer.

Konsekvenser:

 • Toalettene vil være utilgjengelige i noen uker.
 • Brukerne kan bruke toalettene i 2. etasje.
 • Det blir en del støy i perioder.
 • Det blir en del støv i perioder. 
   

Kristen Nygaards hus 

Utskiftning av trapperom og tavleromsdør 18. oktober 2021 19. oktober 2021 Waqas Javed
Åke Appelqvist

Eiendomsavdelingen skal bytte dørene til trapperom og tavlerom i 1. – 3. etasje.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy når de gamle dørene demonteres.
 • Minimalt med støv.

 

Kristine Bonnevies hus – ombygging

Ombygging og asbestsanering i 2. etasje Uke 40, 2020

Uke 15, 2021
Uke 52, 2021

Joakim Gjersøe (e-post)
Tel: 913 99 017

 

Eiendomsavdelingen har bygget om lokaler i 2. etasje i Kristine Bonnevies hus. Prosjektet omfatter rehabilitering av fire laboratorier, diverse møterom, kontorplasser for ti personer (ett enkeltkontor og fem dobbelkontor) og noen felles laboratorier som skal brukes av Institutt for biovitenskap og Norsk Senter for Molekylærmedisin (NCMM). 

Konsekvenser:

 • Det blir støy i forbindelse med rivearbeider og påfølgende gjenoppbygging.
 • Det vil bli støv, men vi vil iverksette tiltak for å begrense dette.
 • Det blir behov for noe intern flytting for å frigjøre arealer som skal bygges om.
 • Generelle ulemper som kan forventes ved ombygging i tilknytning til arealer som er i bruk.

Forlengelse av prosjektet skyldes:

 • Ombyggingen ble ferdigstilt i februar 2021.

 • Det er påvist asbest i gulvstøv etter de gjennomførte bygge- og monteringsarbeidene.

 • Arealer der det mistenkes eller er påvist asbest, er avstengt.

 • Det er igangsatt sanering/rengjøring i uke 12 med påfølgende analyser i regi av firmaet Mycoteam.

 • De aktuelle arealene er avstengt, men vil åpnes fortløpende så snart det er avklart at arealene er tilfredsstillende rengjort.

Kristine Bonnevies hus – I-Lab

Ombygging av I-Lab sine arealer Uke 24, 2021 Uke 47, 2021 Tarja Koskinen

Det tidligere snekkerverkstedet i underetasjen skal bygges om til maskinhall for nye CNC-maskiner. Kontor- og pausearealene for verkstedets ansatte skal forbedres.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy og vibrasjoner i forbindelse med betongsaging og montasjearbeid.
 • Arbeidet pågår innenfor et lukket anleggsareal, men det kan bli noe støv i forbindelse med betongsagingen.
 • Det blir et mindre riggområde på parkeringsplassene ved innergården med innkjørsel fra Prestegårdsveien. Omkring ni parkeringsplasser blir berørt.

Lids hus

Ombygging av rom 110   31.05.21 01.12.21 Thor Thomassen
Mobil: 97 04 41 96

Rom 110 i Lids hus skal bygges om fra laboratorium til kontorplasser. Miljøsanering, inkludert asbestsanering, blir utført av Ragn-Sells som er spesialister på denne typen sanering. Miljøsaneringen, inkludert asbestsanering, starter 31. mai. Vi forventer at dette arbeidet tar ca. 4 uker. Selve ombyggingen og innredningen forventes å starte i september og avsluttes i løpet av november. Det vil være periodisk byggeaktivitet i denne perioden. 

Konsekvenser:

 • Det forventes lite støy fra arbeidene. Det kommer egne varsler i forkant av særskilte støyende arbeider. 
 • Det forventes kun lokalt støv i byggesonen. Vi setter inn tiltak slik at støv ikke skal trekkes fra byggesonen ut til resten av bygget.  
 • Det blir behov for tidvis å flytte ut av kontor 110b som ligger innenfor byggesonen. Dette avklares særskilt i forkant av disse arbeidene. 
 • Det vil være noe transport av materialer og utstyr gjennom bygningen frem til byggesonen.  

Smittevern blir ivaretatt under hele prosjektgjennomføringen. 

Niels Treschows hus

Oppgradering og rehabilitering av Kafé Niels 29.04.21

23.08.21 11.10.21

Stian Bratli (e-post) 
Mobil: 93 08 00 90

SiO og UiO skal oppgradere Kafé Niels med ny planløsning, nytt serveringskonsept og uteservering på forplassen.

Konsekvenser:

 • Det blir noe støy og støv, særlig i forbindelse med rivearbeider i uke 17 - 19.
 • De mest støyende arbeidene med pigging legges til kveldstid og helger.
 • Det blir redusert tilgjengelighet i vestibylen og på plassen foran Kafé Niels i byggeperioden.

Studenttorget ved Helga Engs hus

Beskjæring av hekk og bytting av lys 22.10.21 10.11.21 Martin Wynn

Eiendomsavdelingen skal utføre noe arbeid på Studenttorget mellom Helga Engs hus og Farmasibygningen:
1.    Lyset på Kunnskapens tre er ødelagt og skal byttes mellom 22. og 26. oktober.
2.    Trærne som danner stammehekken mellom Studenttorget og Blindernveien skal beskjæres mellom 2. og 10. november.

Konsekvenser:

 • Begge arbeidene må utføres fra bomlift.
 • Det vil bli litt støy fra bomliften.
 • Området rundt Kunnskapens tre blir sperret av mens lysene skiftes.
 • Området rundt stammehekken blir sperret av mens trærne beskjæres.

Vilhelm Bjerknes' hus

Merking av trappetrinn 14.10.21 22.11.21

Ravichandrazan Shanmuganathan
Åke Appelqvist

 

Eiendomsavdelingen skal kontrastmerke enden av trappetrinn i Vilhelm Bjerknes’ hus for bedre universell utforming. Trinnene skal males.

Konsekvenser:

 • Et av to trappeløp blir stengt mens arbeidet pågår. Brukerne må benytte det trappeløpet som er ledig. 
 • Det kan bli litt lukt fra kjemikalier som må brukes for å fjerne gammel tape.

Informasjon om arbeider er også sendt på mail til enhetens postmottak, administrasjon og eiendomskoordinator.