Driftsmeldinger fra Eiendomsavdelingen

Lurer du på hvorfor det bråker eller om vi planlegger arbeider der du jobber?

Bygning/sted

Prosjekt                                 

Oppstart  

Ferdig  

Kontaktperson

Domus Juridica

Justering  av tekniske anlegg og utbedring av feil og mangler 01.10.19 31.12.20 Chandani Ratnaweera

Utleier Entra skal justere tekniske anlegg som ventilasjon, varmeanlegg, solskjerming samt belysning og dører i Domus Juridica. Feil og mangler som er oppdaget i forbindelse med overtakelsen og innflyttingen skal også utbedres.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy i forbindelse med regulering av tekniske anlegg.
 • Det vil bli noe støv i forbindelse med utbedringsarbeidene.

Drøbak, Biologen

Fasaderehabilitering Uke 21, 2019 Uke 5, 2020 Svein E. Venjum

Eiendomsavdelingen skal skifte ut bygningsdeler, reisverk og kledning som det er eller blir oppdaget råteskader i. Omfanget av råteskader er ikke endelig kjent men vil avdekkes i prosjektet. Rehabiliteringsarbeidet starter med syd- og vestfasaden.

Konsekvenser: 
- Det blir montert stillaser på syd- og vestfasaden.
- Stillasene begrenser sikt ut og lys inn i bygningen.
- Det vil bli støyende arbeid.
- Det vil bli utvendig støv.

Fysikkbygningen vest

Oppussing av LAB i kjeller Januar 2020 Mars 2020 Siri Olsen
tlf. 413 83 383

Eiendomsavdelingen skal pusse opp rom VUK54/VK50 i kjelleretasjen i Fysikkbygningens vestfløy.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy i byggeperioden.
 • Det vil bli noe støv i forbindelse med byggearbeider og inn-/ut-transport av byggematerialer.
 • Korridoren vil bli brukt til transport av byggematerialer, men fungerer som normalt.

Geologibygningen, utendørs

Riggplass på parkeringsplasser 27.05.19 01.06.21 Goran Asanovic

30 parkeringsplasser utenfor Geologibygningen blir riggplass for SiO de kommende to årene, i forbindelse med at SiO bygger studentboliger i Blindernveien 6.

Konsekvenser:
30 parkeringsplasser vil være utilgjengelige, men det vil fortsatt være mulig å parkere på de 20 plassene som ligger lengst unna Blindernveien. Det berørte området vil avsperres.

Helga Engs hus, 2. etg.

Oppussing av læringssenter i 2. etasje 02.01.20 02.03.20 Hans Martin Momyr

Eiendomsavdelingen skal pusse opp lesesal, pc-stue og veiledningsbåser i 2. etasje i Helga Engs hus.

Konsekvenser:

 • Det må påregnes støy i byggeperioden. Svært støyende arbeider vil fortrinnsvis utføres før kl. 09.00 og etter kl. 16.00.
 • Det vil bli noe støv.
 • Eventuelle behov for flytting vil bli ivaretatt av fakultetet i samarbeid med entreprenør.
 • I byggeperioden må brukerne benytte seg av tilsvarende funksjoner andre steder i UiOs lokaler.

Helga Engs hus

Etablering av serversentral Uke 19, 2019 Uke 10, 2020 Svein E. Venjum

Eiendomsavdelingen skal etablere serversentral for Institutt for teoretisk astrofysikk.

 • Instituttet holder fysisk til i Svein Rosselands hus, rett ved siden av Helga Engs hus.
 • Areal i Helga Engs hus er omdisponert for bygging av serversentralen.
 • Det omdisponerte arealet er i dag en del av et tilfluktsrom i bygningen.
 • Arbeidet vil foregå i kjeller, underetasje, på tak og i teknisk sjakt mellom kjeller og tak.

Konsekvenser:

 • Noe støy må påregnes. Spesielt støyende arbeid vil avtales nærmere med bruker.
 • Det vil bli noe støv, areal tildekkes ved behov.
 • Det vil bli trafikk av arbeidere og frakt av materiell gjennom vestibylen.
 • Det vil bli økt belastning på heis.

Historisk museum

Rehabilitering av fasaden

01.06.18

01.09.20

Anders Gulsrud

Eiendomsavdelingen skal rehabilitere fasaden på Historisk museum. Prosjektet skal reetablere klimaskall og holde vann ute av bygningens fasade. Dette innebærer blant annet omlegging og reparasjon av tak, rehabilitering og vedlikehold av vinduer og fuger, samt reparasjon av sandsten og teglsten.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy i forbindelse med rehabilitering av vinduer og fuger og generell drift av byggeplass.

 • Det vil bli støv på utsiden av bygningens fasade. Innvendig forsøkes det minimalt med inngrep, men dersom det blir støv inne vil det bli godt håndtert.

 • Museet holder åpent som normalt.

 • Flytting av utstillinger og kontorer i bygningen håndteres ved behov i samarbeid med KHM, og blir forsøkt holdt til et minimum.

 • Hele bygningen blir kledd med stillas og gjerde på utsiden av dette. Derfor blir det satt opp tunneler for inn- og utgang.

 • Parkeringsplassen bak museet, mot Tullinløkka, vil være forbeholdt utførende entreprenør.

Kjemibygningen vest

Nytt dekke i trapperom 27.01.20 15.03.20 Siri Olsen
tlf. 413 83 383

Eiendomsavdelingen skal legge nytt dekke der det tidligere var en intern trapp mellom 2. og 3. etasje (trapperom V253) i Kjemibygningens vestfløy.

Konsekvenser:

 • Det vil bli korte perioder med støy i forbindelse med monteringen.
 • Det vil bli noe støv i forbindelse med arbeidene og inntransport.
 • Korridoren utenfor rommet i 2. og 3. etasje vil bli brukt i forbindelse med arbeidene.

Kristine Bonnevies hus

Oppgradering av arealer i 2. etasje 13.01.20 31.05.20

Siri Olsen
tlf. 413 83 383

Eiendomsavdelingen skal renovere en fløy i 2. etasje i Kristine Bonnevies hus. Det er lagt vekt på å beholde byggets struktur og tekniske anlegg så langt det lar seg gjøre. Arbeidene omfatter generell overflatebehandling, noe ombygging med ny rominndeling, enkel oppgradering av elektriske anlegg og nytt teleteknisk anlegg, og innebærer noen rivearbeider.

Konsekvenser:
 • Det vil bli noe ekstra støy i forbindelse med at en skillevegg i tegl skal rives, ellers støy som ved normal byggeaktivitet.
 • Det vil bli noe støv i forbindelse med ut- og inntransport av bygningsmaterialer.
 • En fløy av etasjen vil være avstengt, resterende arealer vil fungere som normalt.
 • Rigg er tenkt plassert på parkeringsplass i bakgården, og noen parkeringsplasser vil okkuperes til dette formålet.

Naturhistorisk museum, Klimahuset

Bygging av Klimahuset

November 2018

Februar 2020

Øystein Trøseid, tlf. 926 97 676

Universitetet i Oslo har mottatt gavemidler fra Jens Ulltveit-Moe til å bygge et klimasenter i Botanisk hage på Tøyen. Prosjektet har fått navnet Klimahuset, og skal eies av UiO. Naturhistorisk museum skal drifte Klimahuset som en integrert del av deres utstillingsvirksomhet. Klimahuset skal formidle forskningsbasert kunnskap om klimaet og klimaendringer til publikum, med fokus på barn og ungdom. Senteret skal ikke drive forskning.

Konsekvenser:

 • Felling av trær på byggeplassen.

 • Noe støy i forbindelse med fundamentering og arbeider med ytre konstruksjoner.

 • Noe støv i forbindelse med ut- og inntransport av masser og bygningsmaterialer.

 • Tidvis begrenset tilgang i forbindelse med ut- og inntransport.

Naturhistorisk museum: Utvidelse av byggeplass

Klimahuset: Omlegging av gang- og sykkelvei i Monrads gate

Uke 6, 2019

Uke 52, 2019

Øystein Trøseid, tlf. 926 97 676

Byggeplassen for Klimahuset i Botanisk hage blir utvidet. Etter avtale med Bymiljøetaten vil dette sperre en del av Monrads gate ved den nord-østlige delen av Botanisk hage.

Konsekvenser:

 • Syklende og gående må følge midlertidig gang- og sykkelvei over fotballbanen.
 • Omleggingen blir skiltet.

Robert Colletts hus

Brannteknisk oppgradering Februar 2020 Mars 2020

Marius Heimly Amundsen

Åke Appelqvist

Eiendomsavdelingen skal utbedre brannceller i Robert Colletts hus. Dette innebærer bytte av dører, branntetting, utskifting av brannslangeskap m.m.

Konsekvenser:

 • Noe støy og støv må påregnes.
 • Det er ikke planlagt flytting/stengning i forbindelse med arbeidene.
 • Fremdriftsplan har innbakt brukernes behov via kontakt med eiendomskoordinator Liv Guro Kvernstuen.

W. C. Brøggers hus

Rehabilitering 01.02.19 30.09.20 Thor Thomassen

Eiendomsavdelingen skal totalrehabilitere Waldemar C. Brøggers hus - Geologisk museum.

Konsekvenser:

 • Det må påregnes noe støy rundt bygningen i perioder.
 • Det vil pågå arbeider rundt og i tilknytning til bygningen. Det skal legges inn strøm og fjernvarme. Disse arbeidene varsles særskilt.
 • Bygningen er stengt under rehabiliteringen.
 • Åpner for publikum i 2021
Informasjon om arbeider er også sendt på mail til enhetens postmottak, administrasjon og eiendomskoordinator.
 
Publisert 8. mars 2018 15:26 - Sist endret 16. jan. 2020 14:17