Driftsmeldinger fra Eiendomsavdelingen

Lurer du på hvorfor det bråker eller om vi planlegger arbeider der du jobber?

Bygning/sted

Prosjekt                                 

Oppstart  

Ferdig  

Kontaktperson

Domus Juridica – teknisk anlegg

Justering  av tekniske anlegg og utbedring av feil og mangler 01.10.19 31.12.20 Chandani Ratnaweera

Utleier Entra skal justere tekniske anlegg som ventilasjon, varmeanlegg, solskjerming samt belysning og dører i Domus Juridica. Feil og mangler som er oppdaget i forbindelse med overtakelsen og innflyttingen skal også utbedres.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy i forbindelse med regulering av tekniske anlegg.
 • Det vil bli noe støv i forbindelse med utbedringsarbeidene.

Eilert Sundts hus, blokk A

Modernisering av læringsmiljø 17.08.20 02.10.20 Chandani Ratnaweera

Eiendomsavdelingen skal modernisere deler av læringssenteret i 2. etasje i Eilert Sundts hus, blokk A, og lydisolere eksisterende stillebokser/rom. 
I 1. etasje skal auditorium 6 bygges om til et fleksibelt undervisningsrom og møblementet i vestibylen oppgraderes. 
Konsekvenser:

 • Det er ikke mulig å benytte berørte arealer mens arbeidet pågår.
 • I rivefasen i august vil det blir noe støv.
 • Det må påregnes en del støy både i rivefasen og under bygging.

Eilert Sundts hus, blokk B

Bygging av ansattgarderober i kjeller Uke 33, 2020 Uke 44, 2020 Svein Venjum

Eiendomsavdelingen skal bygge garderober for ansatte i kjelleren i Eilert Sundts hus, blokk B. I arealene som opprinnelig huset burvaskerom til dyreavdeling, skal det bygges HC-, herre- og damegarderobe.

Konsekvenser:

 • Noe støy må påregnes. Spesielt støyende arbeid blir utført utenom kjernetid.
 • Arbeidet er støvende. Vi har tiltak for å hindre spredning av støv og vil utføre ekstra renhold.
 • Eiendomsavdelingen benytter lokalene i dag og sørger for flytting.
 • I byggeperioden vil det bli ekstra trafikk (person og vare) i området fra byggeplass i kjeller til rampe for varetransport som går ut i Moltke Moes vei.

Frederikke

Reparere vannlekkasje 21.09.20 31.10.20 Tore Bexrud

Eiendomsavdelingen skal reparere en vannlekkasje på ledningen som går fra Problemveien til Frederikke. Vi skal fjerne betong inne i Frederikke, og det blir gravearbeider i Problemveien.

Konsekvenser:

 • Det vil bli støy fra pigging og betongsaging. I begynnelsen av perioden blir det støy fra kl. 06.00-09.00 og 16.00-22.00.
 • Vannet blir koblet ut i en periode. Dette blir varslet nærmere.

Frederiks gate 3, utendørs

Fasadebesiktigelse med bruk av lift 22.09.20 22.09.20 Eivind Nygård

I forbindelse med tilstandsanalysen av Frederiks gate 3 har Eiendomsavdelingen bestilt en inspeksjon av fasaden og taket. Inspeksjonen skal foregå ved bruk av lift. Liften vil stå på ulike punkt i bakgården.

Konsekvenser:

 • Parkeringsplassene i bakgården blir utilgjengelige tirsdag 22.9.
 • Det kan bli litt støy fra liftbilen.

Fysikkbygningen, øst

Rehabilitering av taket  08.05.20 01.11.20 Trygve Sogn

Eiendomsavdelingen skal rehabilitere taket på Fysikkbygningens østre del.

Konsekvenser:

 • Mens det foregår riving og kjerneboring vil det bli noe støy og støv
 • Stillas rundt deler av Fysikkbygningens østre del.
   

Geitmyrsveien 71

Oppgradering av studentpuben Uke 41 Uke 50 Svein Venjum

Studentpuben i Geitmyrsveien skal oppgraderes i Eiendomsavdelingens regi. Vi skal skifte ut møbler og annet inventar. I tillegg blir det nye overflater, maling av vegger, tak, nye gulvbelegg og tilpasninger av varme-, ventilasjons- og sanitæranlegg og elektroinstallasjoner.

Konsekvenser:

 • Det blir noe støy.
 • Vi vil begrense spredningen av støv.
 • Studentpuben er stengt mens arbeidene pågår.

Geitmyrsveien 71

Oppgradering av barneklinikken 15.07.20 01.11.20 John Helge Stensrud

Eiendomsavdelingen skal bygge om deler av barneklinikken. Det skal blant annet settes opp vegger for bedre smittevern. 

Konsekvenser:

 • Barneklinikken vil være stengt i byggeperioden.
 • Det må påregnes noe støy og støv.
 • Vi forsøker å legge støyende arbeider som boring utenfor arbeidstid.

Geologibygningen

Ombygging av kontorlokaler og kjøkken 13.07.20 15.10.20

Kenneth Eriksen

Tlf.: 48 86 52 87

Eiendomsavdelingen skal bygge om kontorlokaler i K1 og kjøkkenet i 1. etasje til nye kontorlokaler med 14 arbeidsplasser, tekjøkken, HC-WC og dusjer.

Konsekvenser:

 • Det berørte området blir utilgjengelig i byggefasen.
 • Flytting og fjerning av inventar er avtalt mellom prosjektleder og brukers representant.
 • Inngang C vil tidvis være stengt.
 • Det vil bli noe støy i hele byggefasen, fortrinnsvis før 08:00 og etter 15:00.
 • Det vil særskilt støy i rivefasen i perioden 13.07.2020 til 17.08.2020.
 • Det blir noe støv i forbindelse med riving.

Geologibygningen, utendørs

Riggplass på parkeringsplasser 27.05.19 01.06.21 Atle Høkeli

30 parkeringsplasser utenfor Geologibygningen blir riggplass for SiO de kommende to årene, i forbindelse med at SiO bygger studentboliger i Blindernveien 6.

Konsekvenser:
30 parkeringsplasser vil være utilgjengelige, men det vil fortsatt være mulig å parkere på de 20 plassene som ligger lengst unna Blindernveien. Det berørte området vil avsperres.

Historisk museum

Rehabilitering av fasaden

01.06.18

29.01.21

Anders Gulsrud

Eiendomsavdelingen skal rehabilitere fasaden på Historisk museum. Prosjektet skal reetablere klimaskall og holde vann ute av bygningens fasade. Dette innebærer blant annet omlegging og reparasjon av tak, rehabilitering og vedlikehold av vinduer og fuger, samt reparasjon av sandsten og teglsten.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy i forbindelse med rehabilitering av vinduer og fuger og generell drift av byggeplass.

 • Det vil bli støv på utsiden av bygningens fasade. Innvendig forsøkes det minimalt med inngrep, men dersom det blir støv inne vil det bli godt håndtert.

 • Museet holder åpent som normalt.

 • Flytting av utstillinger og kontorer i bygningen håndteres ved behov i samarbeid med KHM, og blir forsøkt holdt til et minimum.

 • Hele bygningen blir kledd med stillas og gjerde på utsiden av dette. Derfor blir det satt opp tunneler for inn- og utgang.

 • Parkeringsplassen bak museet, mot Tullinløkka, vil være forbeholdt utførende entreprenør.

Kristine Bonnevies hus

Ombygging i 2. etasje Uke 40, 2020 Uke 5, 2021

Kenneth Eriksen

Tlf.: 48 86 52 87

Eiendomsavdelingen skal bygge om lokaler i 2. etasje i Kristine Bonnevies hus. Prosjektet omfatter rehabilitering av fire laboratorier, diverse møterom, kontorplasser for ti personer (ett enkeltkontor og fem dobbelkontor) og noen felles laboratorier som skal brukes av Institutt for biovitenskap og Norsk Senter for Molekylærmedisin (NCMM).

Konsekvenser:

 • Det blir støy i forbindelse med rivearbeider og påfølgende gjenoppbygging.
 • Det vil bli støv, men vi vil iverksette tiltak for å begrense dette.
 • Det blir behov for noe intern flytting for å frigjøre arealer som skal bygges om.
 • Generelle ulemper som kan forventes ved ombygging i tilknytning til arealer som er i bruk.

Kristine Bonnevies hus

Utskiftning av sikringsskap - planlagt strømutkobling i uke 42 12.10.20 30.10.20 Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal skifte ut sikringsskap i 2., 3., og 4. etasje i Kristine Bonnevies hus fordi de er i dårlig teknisk stand.

Konsekvenser:

 • Det blir strømutkoblinger i uke 42.
 • Det gjelder primært rom 2323-2331, 2401-2406, 3319-3336, 3401-3410, 4317-4323, 4330-4344, 4401-4404 og noen tilstøtende rom.
 • Det kobles opp lokal provisorisk strøm på kritiske anlegg der bruker har meldt inn behov.
 • Det blir noe støy, hovedsakelig 13. oktober før kl. 12:00.
 • Det blir noe støv ved fjerning av de gamle tavlene.

Lucy Smiths hus

Reparasjoner på ventilasjonsanlegget 12.10.20 16.10.20 Tore Bexrud

Eiendomsavdelingen skal bytte ut en defekt vifte i ventilasjonsanlegget.

Konsekvenser:

Sørsiden av 4.-9. etasje i Lucy Smiths hus blir uten ventilasjon i uke 42. 

Ole-Johan Dahls hus

Rehabilitering av heiser 17.08.20 05.02.21 Trygve Sogn

Eiendomsavdelingen skal rehabilitere tre heiser i Ole-Johan Dahls hus. Arbeidene starter i den midtre heisen.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy og støv.
 • Storparten av arbeidene vil foregå inne i heissjakten.
 • Arbeidene vil pågå i én heis av gangen.
 • To heiser er tilgjengelige i perioden arbeidene pågår.

P.A. Munchs hus

Rehabilitering av vinduer 11.05.20 01.09.20
01.11.20
Trygve Sogn

Eiendomsavdelingen skal rehabilitere vinduer i 1. og 2. etasje i P.A Munchs hus.

Konsekvenser:

Skrivebord blir flyttet ut ifra vinduet mens arbeidene pågår.

Robert Colletts hus

Utskifting av el-tavler 02.09.20 02.11.20 Gaute Juveth

Eiendomsavdelingen skal skifte ut el-tavler i Robert Colletts hus fordi de er i dårlig teknisk stand. Bygningen er åpen for publikum.

Konsekvenser ved planlagte strømbrudd:

 • Bygningen er åpen. Den stenges kun kort periode etter avtale med NHM.
 • Ulike områder av bygningen vil være uten strøm i ulike perioder. Det lages en plan for hvilke el-tavler som blir utkoblet til hvilke tider og hvilke rom hver el-tavle forsyner. 
 • Hovedtavlen skiftes i uke 42-43. Da må strømmen kobles ut i hele bygningen. Det kommer eget varsel om dette. 
 • Det tilbys provisorisk strømforsyning der dette er nødvendig.

Andre konsekvenser:

 • Når de gamle tavlene demonteres vil det støve litt. Rengjøring foretas fortløpende.
 • Når de nye tavlene skal festes blir det litt støy.
   

Svein Rosselands hus

Rehabilitering av tak, fasade og vinduer Uke 27, 2020 Uke 17, 2021 Trygve Sogn

Eiendomsavdelingen skal rehabilitere tak, fasade og vinduer i Svein Rosselands hus. Klimaskallet skal tettes. Den eksisterende solskjermingen skal fjernes. For et godt og varig resultat, tas vinduene ut for rehabilitering på verksted før de settes inn igjen.

Konsekvenser:

 • Ansatte bør jobbe et annet sted mens vinduene i kontorene tas ut og settes inn. Den detaljerte fremdriftsplanen for vindusrehabiliteringen kommer via instituttet.
 • Det blir støy i forbindelse med riving og kjerneboring.
 • Det blir noe støv.

W.C. Brøggers hus

Rehabilitering 01.02.19 30.09.20 Thor Thomassen

Eiendomsavdelingen skal totalrehabilitere Waldemar C. Brøggers hus - Geologisk museum.

Konsekvenser:

 • Det må påregnes noe støy rundt bygningen i perioder.
 • Det vil pågå arbeider rundt og i tilknytning til bygningen. Det skal legges inn strøm og fjernvarme. Disse arbeidene varsles særskilt.
 • Bygningen er stengt under rehabiliteringen.
 • Åpner for publikum i 2021
Informasjon om arbeider er også sendt på mail til enhetens postmottak, administrasjon og eiendomskoordinator.
 
Publisert 8. mars 2018 15:26 - Sist endret 12. okt. 2020 15:21