Bestill Nettskjema

 

 • Sikker innsamling og behandling av data
 • Brukervennlig for administrator og respondent
 • Bestill Nettskjema til bruk i din organisasjon. Kan bestilles til både institusjoner i universitets- og høyskolesektoren og andre. 
 • Tjenesten du bestiller inkluderer drift, vedlikehold og utvikling
 • Universitets og høyskolesektoren logger inn med FEIDE, andre bruker IDporten.

Illustrasjon av nettskjema

Tjenesten du bestiller, inkluderer:

 • Bistand med å få på plass databehandleravtale
 • Oppsett av Nettskjema med FEIDE-innlogging for alle brukere ved institusjonen eller rutiner for å gi tilgang for ID-portenbrukere.
 • Oppsett av eget design ved svaring for alle brukere ved institusjonen. En logo på engelsk og en på norsk som kommer nederst på siden, eksempel på et skjema med OsloMet-logo.
 • Fri bruk av tjenesten for alle brukere (gjelder kun for de med FEIDE)

 • Brukerstøtte fra UiOs brukerstøttesenter på telefon og epost (fri bruk)

 • Generell veiledning i datainnsamling for spesielle prosjekter + ev. kursing

 • Automatisk rydding av personopplysninger fra gamle skjema

 • Oversikt over alle skjema med personopplysninger til personvernombud hos dere

 • Databehandleravtale og tilgang ROS-analyser gjort rundt bruk av Nettskjema

 • Tilgang til Nettskjemas API for uthenting av data

 • Fri bruk av mobilappene Nettskjema-diktafon og Nettskjema-bilde som er designet for sikkert opptak av lyd og bilder fra egen telefon med lagring og avspilling/ forhåndsvisning i Nettskjema.

Pris

Institusjoner i UH-sektoren kan kjøpe fri tilgang for alle brukerne i organisasjonen. Andre logger inn med IDporten og betaler for et maksimalantall brukere. 

Begge kundegrupper bruker samme størrelseskategorier.

Kategori

UH-sektoren (FEIDE)

Eksterne (IDporten) 2021 -pris
Ekstra små (*) Under 500 studenter og 50 ansatte maks 5 brukere 27 900,- 

Miniavtale

under 1000 studenter og 200 ansatte

maks 20 brukere 55 800,-

Liten

1000-2999 brukere

maks 50 brukere 111 600,-

Middels

3000-9 999 brukere

maks 200 brukere 223 100,-

Stor

10 000-19 999 brukere

maks 500 brukere 334 700,-

Kjempestor

20 000 < brukere

maks 1000 brukere 390 500,-

Priser er ikke inkludert MVA.

Dersom dere skal samle inn data med sensitive personopplysninger som skal lagres i TSD, må det gjøres egen avtale om kjøp av prosjekt i TSD. Se egne oversikt over priser. Nettskjema følger med når man kjøper TSD.

Nye kunder betaler en etableringskostnad på 55 000 kr + mva det første året.

(*) Ekstra små får halv pris i etableringskostnad

Bestill Nettskjema

Kjøp uten anbudskonkurranse

Nettskjema kan kjøpes uten anbud ettersom vi ikke er en kommersiell aktør og vi driver med forskningssamarbeid i hele sektoren. Avtalen inngås med UiO, med UiOs organisasjonsnummer. Sektorsalg av tjenester gjelder så lenge det er leveranse av tjenester innenfor staten og det er kostnadsfordelingsmodeller som ikke innebærer profitt (egenregi innenfor rettssubjektet staten, og derav ikke behov for å konkurranseutsette). Nettskjema er definert i kategorien «deling innad i sektoren»

Kontrakter

Klikker du på Bestill Nettskjema under, mottar du digital kontrakt til signering i ettertid. Bestilling kan gjøres av saksbehandler som har fødselsnummer til den som innehar signaturmyndighet som skal signere senere.

Databehandleravtale må også signeres elektronisk av en som innehar signaturmyndighet 
Kopi sendes til signaturmyndighetinnehavers digitale postkasse.

 

Bestill Nettskjema

Klikker du på Bestill Nettskjema over, kommer du til et skjema der du blant annet må oppgi Signaturansvarlig og organisasjonsnummer. Ferdig utfylt skjema resulterer i en Tjenesteavtale mellom deg og din organisasjon og USIT. Har du spørsmål før du ønsker å opprette en tjenesteavtale, finner du kontaktinformasjon nederst på denne siden.

Kontakt

Vil du vite mer om Nettskjema eller har spørsmål om bestilling, kontakt oss på:

nettskjema@usit.uio.no