Automatisk filtrering av meldinger i Webmail

Redigere e-postfilterene dine ved hjelp av Webmailtjenesten.

Filter-funksjonaliteten i Webmail brukes til å sortere, videresende og avvise e-post etter kriterier du spesifiserer selv. Filtreringen foregår på e-postjeneren, før e-posten når fram til deg. Filteret vil derfor gjelde uansett om du leser e-post med Webmail, Thunderbird, eller en annen e-postklient. 

For å opprette eller endre på et filter må du logge inn i webmailtjenesten og klikke på menyvalget Settings, og deretter Filters i menyen som dukker opp.

Klikk på på pluss-symbolet nederst på midten av siden for å opprette et nytt filter. Gi filteret et beskrivende navn i den øverste tekstboksen, så du ser hva filteret gjør i oversikten.

Regler for filtrering

I boksen For incoming mail spesifiserer du hvilke kriterier e-post skal filteres etter. I første rullegardinmeny spesifiserer du hva slags type informasjon e-posten skal ha for å bli sortert. Her kan du velge mellom en rekke forhåndsdefinerte header-felt:

 • Subject: E-postens emne
 • From: Avsenderadresse
 • To/Cc/Bcc/Sender: Mottakeradresser i henholdsvis til/kopi/blindkopi/avsender
 • Reply-to: Svaradresse
 • List-id: Identifikasjonsfelt for e-postlister (egnet til å filtrere e-post du får fordi du er medlem av en e-postliste)
 • RT-owner: Identifikasjonsfelt for RT (egnet til å filtrere e-post du får fordi du er eier av en RT-sak)
 • X-UiO-Spam-Score: E-postens spampoeng (egnet til å filtrere e-post som kommer forbi det sentrale spam-filteret, men som du likevel vil filtrere fordi det muligens er spam)
 • Size: E-postens størrelse
 • ...: Her kan du filtrere basert på hvilke header-felt du vil
I rullegardinmenyen til høyre spesifiserer du deretter hvilken informasjon e-posten skal sorteres etter. For å sette opp flere kriterier, kan du trykke på plusstegnet til høyre for regelen.
 
Hvis et filter har flere kriterier, kan du øverst i boksen spesifisere hvordan kriteriene skal virke sammen:
 • matching all of the following rules: Filteret vil kun fungere dersom alle kriteriene er oppfylt.
 • matching any of the following rules: Filteret vil fungere dersom ett av kriteriene er oppfylt.
 • all messages: Alle meldinger vil bli filtrert.

Handlinger som utføres

I boksen execute the following actions velger du hva som skjer med e-post som oppfyller filterets kriterier. Ved å trykke på plusstegnet til høyre for handlingene kan du gjøre flere ting med e-posten. Her kan du velge mellom:
 • Move/copy messages to: E-posten flyttes eller kopieres til en annen mappe.
 • Redirect message to / Send message copy to: E-posten sendes videre til en annen e-postadresse du spesifiserer, eventuelt etter at en kopi beholdes hos deg. 
 • Discard with message: E-posten avvises og en beskjed du spesifiserer sendes til avsenderen. 
 • Delete message: E-posten slettes, og avsenderen får ikke beskjed om dette.
 • Set/add/remove flags to the message: E-posten kan automatisk merkes som lest, besvart, merket, slettet og/eller kladd.
  • Set flags to the message erstatter eventuelle eksisterende merkinger.
  • Add flags to the message legger bare til de du krysser av uten å endre eventuelle andre merkinger.
  • Remove flags from the message fjerner merkingene du krysser av for.
 • Stop evaluating rules: E-post som fanges opp av filteret sjekkes ikke mot ytterligere filtre. 
Vi anbefaler at du sorterer til en mappe - Move messages to - heller enn å slette eller avvise e-post. På denne måten minimerer du risikoen for at e-post skal bli borte på grunn av feil i filteret eller feil sortering. 
 
For å lagre filteret, klikk på knappen Save nederst.

Oversikt over filtre

Under Filters  finner du en tabell som viser alle filtrene du har satt opp (og eventuelle filtersett). Filtrene er nummerert eller navngitt (av deg). Det øverste filteret sjekkes først, og så nedover i rekkefølge fram til siste filter er sjekket, eller e-posten har truffet en regel du har lagt til Stop evaluating rules.
 
For å gjøre endringer i filterrekkefølgen, klikker du på et filter/filtersett med musa og drar det til ønsket posisjon.
Publisert 26. okt. 2016 09:55 - Sist endret 10. jan. 2022 14:04