Hvem kontakter jeg?

Tjenester for sensitive data, TSD

Beregninger og tungregning

Statistikk og statistikkprogramvare til bruk i forskning

Lagring, datafangst og innhenting av data, maskinvarekrav i prosjekter, nye tjenester etc.

Kontakt USITs seksjon for IT-støtte til forskning: itf@usit.uio.no

Generelle spørsmål om IT-tjenestene