English version of this page

Sikkerhetsmelding: Svindelforsøk i e-post

I den siste tiden har mange på UiO fått flere forskjellige typer svindelforsøk levert i e-postboksen sin. Vi oppsummerer og kommer med noen tips til hva du kan gjøre for å være tryggere på nett.

[ Information in English follows ]

Det er spesielt to typer svindelforsøk vi har sett mye av, falske e-poster om postpakker, og falske e-poster fra noen som utgir seg for å være en form for leder, som trenger hjelp.

E-postene er tidvis godt utformet, og det kan være vanskelig å se at det er forsøk på svindel. UiO-CERT har tidligere laget og publisert noen videoer på YouTube med nyttige tips om falske e-poster, samt hvordan du kan kjenne dem igjen. I forbindelse med sikker oktober i 2020, nasjonal sikkerhetsmåned, ble det lagt ut e-læring i Canvas. Les mer om e-læringskursene vi tilbyr på nettsidene til sikker oktober.

Hvis du er i tvil om e-posten du har fått er ekte, kan du ta kontakt med UiO-CERT for å få hjelp. Se dokumentasjon for hvordan få hjelp med svindelforsøk på e-post.

Falske e-poster om postpakker

Svindlerene er stort sett ute etter å lure deg til å oppgi enten innloggingsdetaljer som brukernavn og passord, eller din kredittkortinformasjon. De ber gjerne om betaling av en liten sum, eksempelvis mellom 10 og 50 kroner, for at du skal få utlevert en pakke som venter på deg. Summen skal eksempelvis dekke ekstra frakt eller håndtering i forbindelse med Covid-19.

Har du blitt lurt til å betale, anbefaler vi at du tar kontakt med banken din og at forholdet blir politianmeldt.

Posten.no har lagt ut god informasjon om pågående nettsvindel

Se også eget sikkerhetsvarsel fra UiO-CERT.

Falske e-poster fra ledere

Mange ved UiO har mottatt e-post som tilsynelatende er sendt fra nærmeste leder eller en annen med lederfunksjon ved UiO. I e-posten spør typisk «lederen» om du er tilgjengelig eller lignende. Ved å svare på e-posten får man etter hvert spørsmål om man kan kjøpe iTunes-gavekort og sende bilde av disse på e-post til «lederen».

Se også eget sikkerhetsvarsel fra UiO-CERT.


 

 

Two cases of email fraud have lately been on the increase. We recommend looking through our videos on YouTube, tailored to make it easier to recognize email fraud.

If you have questions, do not hesitate to ask UiO-CERT.

Fake emails about parcels

There has lately been an increase in fraudulent e-mails which seem to come from various postal services and package delivery services. They seem real at first sight, and usually claim that a package is waiting for you. They typically want you to pay a small amount of money to «release» the parcel. This amount may allegedly, for example, cover extra expenses, maybe related to Covid-19.

The most common postal service, posten.no, have published good information about online fraud.

Fake emails from management

Lately, some UiO users have received an e-mail which appears to be sent from your manager or someone with manager duties at UiO. In the e-mail, the manager typically asks if you are available. By answering this e-mail you will get an e-mail back asking you to buy an iTunes gift card and send a picture of the gift cards to the «manager». Please be aware that this is an attempt of fraud. Report all attempts of fraud to UiO-CERT. See more information at https://www.uio.no/english/services/it/security/help/reporting.html

Publisert 2. mars 2021 10:26 - Sist endret 2. mars 2021 13:40