English version of this page

Informasjonssikkerhet for systemeiere

Som systemeier har du et særskilt ansvar for informasjonssikkerhet. IT-systemene du har ansvar for må alle følge de lover, retningslinjer og bestemmelser som gjelder, enten de kommer fra KD, det gjeldende lovverket, eller USIT.

Ledelsessystem for informasjonssikkerhet (LSIS)

Du må vite om LSIS, og ha gjort deg kjent med innholdet. Du trenger ikke kunne innholdet i detalj, men spesielt kapittel 11 er relevant for deg.

Du må også kjenne til dokumentasjonen av ROS-analyser (risiko- og sårbarhetsanalyser), og sørge for at ROS-analysene av dine systemer blir revidert annenhvert år.

SKAIT

Sett deg inn i UiOs dokumentasjon for Administrative IT-systemer. Her finner du også informasjon om hvilke fora som jevnlig møtes for å diskutere relevante problemstillinger.

Av Ståle Askerød Johansen
Publisert 1. nov. 2018 11:11 - Sist endret 12. des. 2018 14:37