English version of this page

Informasjonssikkerhet for ledere

Begreper du må kjenne til

Om lederansvaret

Om IT-systemer

  • Vit hvilke typer data som behandles i de ulike IT-systemene der du er leder
  • Forsikre deg om at Lokal IT er kjent med de ulike systemene
  • Sett deg inn i den delen av LSIS som handler om klassifisering av informasjon.
  • Vit spesielt hvilke IT-systemer som inneholder personopplysninger eller særlige kategorier av personopplysninger
  • Pass på at data og dokumenter bare behandles i de IT-systemene som skal behandle dem. Vi kan ikke ha data og dokumenter i skyggesystemer som ikke driftes forsvarlig.

Om utveksling av data

  • Vær særskilt oppmerksom ved utveksling av data.
  • Pass på at e-post bare brukes til de dokumentene som e-post kan brukes til.
  • Vær særlig oppmerksom når data hentes ut fra IT-systemer, for eksempel til lokale arbeidsstasjoner eller bærbare maskiner

Andre forhold

  • Vær spesielt oppmerksom på regler som gjelder ved tjenestereiser
  • Vær sikker på at enheten din følger rutinene for når folk ansettes, når folk bytter arbeidsoppgaver, og når folk slutter i stillingen.
Publisert 3. okt. 2018 11:30 - Sist endret 7. feb. 2020 16:43