English version of this page

Informasjonssikkerhet for undervisere

IT-tjenester i undervisningen

  • Sørg for at alle ulike lagringstjenester, web-tjenester og skytjenester som brukes i undervisningen din, er godkjent, og har de nødvendige avtaler på plass.
  • Pass på at kommunikasjon med studentene foregår i riktige kanaler med de rette avtalene på plass.

Ditt eget ansvar for egen lagring

Det aller viktigste er at du lagrer og behandler filer og data på rett sted. Det er ikke nok å ha en sikker kopi av filene dine på rett sted, du må også passe på at all jobbing med filene og datamaterialet, såkalt behandling av personopplysninger, skjer på godkjent utstyr. Dette gjør du i tre trinn:

  1. Hvilke typer informasjon, filer og data behandler du vanligvis?
  2. Finn ut hvilke informasjonsklasser som gjelder for denne informasjonen. Du finner egne eksempler på dette lengre ned på denne siden.
  3. Slå opp i lagringsguiden, og følg reglene.

Hvis du trenger å bruke skytjenester som ikke er en del av den vanlige porteføljen til UiO, USIT eller LINK, så snakk med USIT eller LINK om det.

Ditt ansvar for dine studenters lagring

  • Gjør deg kjent med informasjonsklassifiseringen og lagringsguiden, og vit hvilke kategorier av data du bruker i kurset, og hvilke kategorier studentene dine skal behandle som en del av undervisningen.
  • Ha et bevisst forhold til hvor studentene lagrer og behandler dataene. Forklar gjerne studentene forskjellen på lagring og behandling.

Andre ting å passe på

  • Forsikre deg om at e-post-kommunikasjon går til de rette mottagerne.
Publisert 28. nov. 2018 14:22 - Sist endret 7. feb. 2020 17:49