English version of this page

Informasjonssikkerhet for studenter

Det aller viktigste er at du lagrer og behandler filer og data på rett sted. Det er ikke nok å ha en sikker kopi av filene dine på rett sted, du må også passe på at all jobbing med filene og datamaterialet, såkalt behandling av personopplysninger, skjer på godkjent utstyr. Dette gjør du i tre trinn:

 1. Hvilke typer informasjon, filer og data behandler du vanligvis?
 2. Finn ut hvilke informasjonsklasser som gjelder for denne informasjonen. Du finner egne eksempler på dette lengre ned på denne siden.
 3. Slå opp i lagringsguiden, og følg reglene.

Mer om ditt generelle ansvar

Vær spesielt oppmerksom

 • når du endrer studium og begynner å behandle andre typer data
 • når du bruker din private laptop til UiO-data.
 • når du deler data og filer med andre. Pass på at data som ikke alle skal ha tilgang til, har rett form for adgangsbegrensning.

Eksempler på informasjon i ulike klasser

Åpen (Grønn):

 • Ting du vil dele med hele internett

Intern (Gul):

 • Oppgaver du ikke vil dele med andre
 • Datafiler fra labkurset
 • Masteroppgaven din, med mindre den inneholder særlige kategorier av personopplysninger (dataen er da rød, ikke gul. Se under.)
 • Lister over de du inviterer til fest
 • Jobbsøknaden din
 • Din CV
 • Oversikt over kollokviegruppa sine telefonnumre
 • Eksamensbesvarelser

Fortrolig (Rød):

Strengt fortrolig (Sort):

 • Forskningsdata som krever særlig beskyttelse, for eksempel intervjuer med personer med skjult identitet
 • Større mengder helseopplysninger
Publisert 28. nov. 2018 14:29 - Sist endret 6. mai 2019 12:44