English version of this page

Informasjonssikkerhet for studenter

Det aller viktigste er at du lagrer og behandler filer og data på rett sted. Det er ikke nok å ha en sikker kopi av filene dine på rett sted, du må også passe på at all jobbing med filene og datamaterialet, såkalt behandling av personopplysninger, skjer på godkjent utstyr. Dette gjør du i tre trinn:

 1. Hvilke typer informasjon, filer og data behandler du vanligvis?
 2. Finn ut hvilke informasjonsklasser som gjelder for denne informasjonen. Du finner egne eksempler på dette lengre ned på denne siden.
 3. Slå opp i lagringsguiden, og følg reglene.

Mer om ditt ansvar

Vær spesielt oppmerksom

 • når du endrer studium og begynner å behandle andre typer data
 • når du bruker din private laptop til UiO-data.
 • når du deler data og filer med andre. Pass på at data som ikke alle skal ha tilgang til, har rett form for adgangsbegrensning.

Eksempler på informasjon i ulike klasser

Åpen (Grønn):

 • Ting du vil dele med hele internett

Intern (Gul):

 • Oppgaver du ikke vil dele med andre
 • Datafiler fra labkurset
 • Masteroppgaven din, med mindre den inneholder særlige kategorier av personopplysninger (dataene er da røde, ikke gule. Se under.)
 • Lister over de du inviterer til fest
 • Opptak eller transkribering av intervjuer der det ikke snakkes om eller vises frem særlige kategorier av personopplysninger.
 • Jobbsøknaden din
 • Din CV
 • Oversikt over kollokviegruppa sine telefonnumre
 • Eksamensbesvarelser

Fortrolig (Rød):

 • Forskningsdata som inneholder større mengder (vanlige) personopplysninger
 • Forskningsdata som inneholder særlige kategorier av personopplysninger
 • Intervjuer av personer i forbindelse med studiet, der personer snakker om eller viser frem særlige kategorier av personopplysninger.
 • Bilder av møter i studentforeninger
 • Lister over personer som har vært siktet i straffesaker

Strengt fortrolig (Sort):

 • Forskningsdata som krever særlig beskyttelse, for eksempel intervjuer med personer med skjult identitet
 • Større mengder helseopplysninger
Publisert 28. nov. 2018 14:29 - Sist endret 22. okt. 2021 09:27