Mest for IT-ansatte (teknisk informasjon)

Publisert 2. apr. 2017 20:30

Det følgende redegjør for kravene som stilles til lokaler som huser viktige IT-ressurser, med unntak av lokalt arbeidsplassutstyr og annet brukerutstyr.