Mest for IT-ansatte (teknisk informasjon)

Publisert 18. mars 2019 13:53

Selv om SSH i seg selv er kryptert, er det fortsatt mulig å benytte SSH på en uheldig og usikker måte. Derfor skal dette dokumentet gi retningslinjer for sikker bruk av SSH.

Publisert 2. apr. 2017 20:32

Her finner du informasjon om sikring av nettforbindelser, herunder bruk av sertifikater og valg av riktige krypteringsmekanismer.

Publisert 2. apr. 2017 20:30

Det følgende redegjør for kravene som stilles til lokaler som huser viktige IT-ressurser, med unntak av lokalt arbeidsplassutstyr og annet brukerutstyr.