Tillegg

Publisert 16. aug. 2018 15:00

På private maskiner kan du ikke lagre alle typer UiO-relaterte data. Du kan IKKE lagre røde data, og IKKE lagre svarte data.

Gule data, altså «begrenset», kan lagres hvis maskinen og bruken av maskinen oppfyller visse krav.  

Publisert 20. juni 2018 19:02
Publisert 5. juni 2018 11:52
Publisert 28. mai 2018 08:43

Innebygget personvern skal alltid tas hensyn til når IT-systemer eller IT-løsninger skal anskaffes eller utvikles ved UiO. Konseptet kalles «privacy by design» på engelsk.

Publisert 20. feb. 2018 21:03

Denne guiden forteller hvor du kan behandle, lagre, og bearbeide informasjon.

Publisert 16. feb. 2018 08:51
Publisert 29. nov. 2017 11:26

Disse punktene er ment som hjelp til miljøer som vurderer å ta i bruk en skytjeneste. Punktene kan f. eks. brukes som utgangspunkt for en ROS-analyse. Det finnes en egen, korresponderende utgave med spørsmål en leverandør skal kunne svare på før man inngår en avtale.

Vi minner om at ROS-analyse og databehandleravtale er to viktige deler av en slik prosess. Det samme er vurdering av behandlingsgrunnlaget.

Publisert 29. nov. 2017 11:26

Disse punktene er spørsmål en leverandør skal kunne svare på før man inngår en avtale om bruk av en skytjeneste.

Publisert 3. mai 2017 09:21

Rutine for avvikling av IT-rettigheter for ansatte ved USIT som går ut i permisjon, slutter eller går av med pensjon.

Publisert 2. apr. 2017 20:32
Publisert 2. apr. 2017 20:32

Autorisering av tilgang til maskinrom i Ifi1, Ifi2 og katastrofe-site i Administrasjonsbygget.

Publisert 2. apr. 2017 20:32

Her finner du informasjon om sikring av nettforbindelser, herunder bruk av sertifikater og valg av riktige krypteringsmekanismer.

Publisert 2. apr. 2017 20:31
Publisert 2. apr. 2017 20:31

Hvordan sikre at oppbevaring og distribusjon av passord til privilegerte brukere skjer slik at sannsynligheten for kompromittering blir minimal.

Publisert 2. apr. 2017 20:31

Prosedyre for behandling av logger fra systemer, tjenester og applikasjoner.

Publisert 2. apr. 2017 20:30

Det følgende redegjør for kravene som stilles til lokaler som huser viktige IT-ressurser, med unntak av lokalt arbeidsplassutstyr og annet brukerutstyr.

Publisert 2. apr. 2017 20:30
Publisert 2. apr. 2017 20:30