Generelle veiledninger

Publisert 13. sep. 2018 18:31

Det foretas mange utenlandsreiser i regi av UiO hver år. I forbindelse med disse reisene må man ta noen forholdsregler, både når det kommer til fysisk sikkerhet, men også sikkerhet rettet mot bruk av IT-utstyr.