Rutinebeskrivelser

Publisert 4. sep. 2019 13:16

Dette dokumentet beskriver endel overordnede krav for å ivareta informasjonssikkerheten og personvernet ved større byggeprosjekter.

Publisert 3. mai 2017 09:21

Rutine for avvikling av IT-rettigheter for ansatte ved USIT som går ut i permisjon, slutter eller går av med pensjon.

Publisert 2. apr. 2017 20:32

Autorisering av tilgang til maskinrom i Ifi1, Ifi2 og katastrofe-site i Administrasjonsbygget.

Publisert 2. apr. 2017 20:30