English version of this page

Kontaktpunkter for undervisning

For UiOs undervisere:

  • Råd og veiledning om undervisningsplanlegging og gjennomføring, med og uten teknologi.
  • Kurs i universitetspedagogikk for UiOs undervisere.
  • Fagspesifikke råd og veiledning om undervisning, både digitalt og analogt

  • Kompetansehevingstiltak for undervisning knyttet til ulike fagfelt.

  • Informasjon om lokale rutiner og retningslinjer, og tilpasninger av undervisning på enheter. 

Hjelp til å ta i bruk digitale verktøy for undervisning og samhandling