Nytt i Vortex i februar 2019: Bedre bildehåndtering når du redigerer nettsider

Mulig å beskjære og endre faktisk størrelse på bilder når du redigerer en nettside, ny mal for presentere sidegjøremål og eierinteresser, bedre brukervennlighet på tomme redigeringfelter.

Forbedret bildehåndtering i redigering av nettsider

Enkelt å endre størrelse og utsnitt på hovedbilder

I Vortex har det lenge vært mulig å gjøre enkel bildebehandling på bilder du laster opp.

En svakhet med denne funksjonen er at den ikke har vært godt integrert i den naturlige arbeidsflyten når du setter inn et bilde i redigering av en nettside.

Nå har vi gjort denne funksjonen lett tilgjengelig der du setter inn hovedbilder i en nettside.

Video av ny funksjon for å beskjære og endre størrelse (1 min)

Melding når hovedbildet er for stort for nettpublisering

I tilfeller der du har lastet opp veldig store bilder, får du nå en vennlig melding om at bildet under normale forhold er for stort for nettpublisering. Meldingen får du når bildet overstiger vår anbefalte maksbredde på 660 piksler.

For å fikse det, klikker du på rediger knappen rett under meldingen hvor du enkelt kan redusere bildestørrelsen.

Bedre prioritering av bildefelter

Samtidig som vi innførte muligheten for å enkelt gå til redigering av et hovedbilde, så justerte vi også de andre innholdsfeltene som hører sammen med hovedbilde.

Vi har økt størrelsen på feltet for alternativ tekst, og feltet har fått en mer prominent plassering.

Mer sjeldent brukte felter som bildetekst og muligheten for skjule hovedbilde i nettsiden er nå gjemt bak en lenke for "Avansert bildeinnstillinger".

Mulig å endre størrelse og utsnitt på bilder i innholdsfelter

Ved å høyreklikke på et bilde i alle innholdsfelter med rik redigering kan du redigere størrelse og utsnitt på samme måte som for hovedbilde.

I høyreklikk-menyen velger du «Rediger/beskjær» så kommer du direkte til redigeringsmodus av bildet.

Ny sidemal for å publisere sidegjøremål og eierinteresser

Eksempel på fremvisning av sidegjøremål

Fra starten av februar så blir alle ansattes sidegjøremål og eierinteresser publisert på våre nettsider.

Den nye malen henter disse dataene automatisk fra SAPUIO og lister de basert på stedkoden du skriver inn i malen.

Lavere brukerterskel på tomme redigeringsfelt

Vi har gjort et lite grep som forhåpentligvis gjør at du må tenke litt mindre før du forstår at disse feltene er tomme redigeringsfelter. 

Publisert 19. feb. 2019 10:46 - Sist endret 15. mars 2019 13:30