English version of this page

Forskning

Toppforskning​

 • Verdensledende miljøer
 • ERC- og EU-prosjekter
 • Sentre for fremragende forskning (SFF)
 • Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Forskerutdanning: ph.d.

 • UiO har åtte fakulteter med hvert sitt ph.d.-program
 • Finn informasjon om opptak og organisering
 • Se hvilke kurs og seminarer som tilbys på doktorgradsnivå

Vi forsker på

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

 

Forskningsaktuelt

Forskerprofil

 • nils-damm-christophersen-507px Informatiker, innovatør og idealist

  Et opphold på Stanford University på 90-tallet tente gnisten. Siden har mye handlet om innovasjon for Nils Damm Chistophersen.

 • greta-gudmundsdottir-3%281%29 Forskerprofilen: Gréta Björk Guðmundsdóttir

  Hun er opprinnelig fra Island og skrev avhandlingen sin om digitale skiller i Sør Afrika. I sitt arbeid er Guðmundsdóttir opptatt av å skape sammenheng mellom lærerutdanningen på campus og skolene der studentene har sin praksis, og å styrke samarbeid -både nasjonalt og internasjonalt.

Innovasjon ved UiO

Sterke innovasjonsmiljøer, forskning, relevante studier, UiOs innovasjonspris.

 

Om forskningen ved UiO

 • Samarbeid med næringsliv og samfunn
 • Internasjonalt forskningssamarbeid
 • UiO: Horisont

Forskningsarrangementer

i dag okt.
Galleri Sverdrup. Universitetsbiblioteket. Georg Sverdrups hus.
24 okt.
Galleri Sverdrup. Universitetsbiblioteket. Georg Sverdrups hus.
24 okt.
08:30, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus
24 okt.