English version of this page

Forskning

Toppforskning​

 • Verdensledende miljøer
 • ERC- og EU-prosjekter
 • Sentre for fremragende forskning (SFF)
 • Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Forskerutdanning: ph.d.

 • UiO har åtte fakulteter med hvert sitt ph.d.-program
 • Finn informasjon om opptak og organisering
 • Se hvilke kurs og seminarer som tilbys på doktorgradsnivå

Vi forsker på

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

 

Forskningsaktuelt

Forskerprofil

 • g-doetjes_forskerprofil_foto-sandra-r-nielsen_ils-%281-of-1%29 Forskerprofilen: Gerard Doetjes

  Spansk, fransk eller tysk -hvorfor velger elevene fag som de gjør? Det er blant temaene som opptar Gerard Doetjes. Forskeren er opprinnelig fra Nederland og mener språk er et uendelig komplisert fenomen, som stadig fascinerer ham.

 • lyster Forskerprofilen: Solveig-Alma Halaas Lyster

  – Jeg er opptatt av hvordan vi kan bedre kunnskapen som trengs ute i skolesystemet, sier professor Sol Lyster.

Innovasjon ved UiO

Sterke innovasjonsmiljøer, forskning, relevante studier, UiOs innovasjonspris.

 

Om forskningen ved UiO

 • Samarbeid med næringsliv og samfunn
 • Internasjonalt forskningssamarbeid
 • UiO: Horisont

Forskningsarrangementer

i dag mars
09:00, Eilert Sundt Building, 5th floor, Room 551
i dag mars
10:03, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus
i dag mars
11:15, Rom 304 (Peisestua), Institutt for teoretisk astrofysikk
i dag mars
12:15, Store auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20