English version of this page

Forskning

Toppforskning​

  • Verdensledende miljøer
  • ERC- og EU-prosjekter
  • Sentre for fremragende forskning (SFF)
  • Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Forskerutdanning: ph.d.

  • UiO har åtte fakulteter med hvert sitt ph.d.-program
  • Finn informasjon om opptak og organisering
  • Se hvilke kurs og seminarer som tilbys på doktorgradsnivå

Vi forsker på

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

 

Forskningsaktuelt

Forskerprofil

Innovasjon ved UiO

Sterke innovasjonsmiljøer, forskning, relevante studier, UiOs innovasjonspris.

 

Om forskningen ved UiO

  • Samarbeid med næringsliv og samfunn
  • Internasjonalt forskningssamarbeid
  • UiO: Horisont

Forskningsarrangementer

05 des.
12:15, P. A. Munchs Hus, 3. etasje til høyre, i vestibylen
05 des.
13:15, Aud. 3, Kjemibygningen
05 des.
13:15, Aud. 4 Vilhelm Bjerknes' hus