English version of this page

Forskning

Toppforskning​

  • Verdensledende miljøer
  • ERC- og EU-prosjekter
  • Sentre for fremragende forskning (SFF)
  • Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Forskerutdanning: ph.d.

  • UiO har åtte fakulteter med hvert sitt ph.d.-program
  • Finn informasjon om opptak og organisering
  • Se hvilke kurs og seminarer som tilbys på doktorgradsnivå

Vi forsker på

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

 

Forskningsaktuelt

Forskerprofil

Innovasjon ved UiO

Sterke innovasjonsmiljøer, forskning, relevante studier, UiOs innovasjonspris.

 

Om forskningen ved UiO

  • Samarbeid med næringsliv og samfunn
  • Internasjonalt forskningssamarbeid
  • UiO: Horisont

Forskningsarrangementer

i dag feb.
15:15, Georg Morgenstiernes building, 452
22 feb.
13:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23B