Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er ikke et nybegynnerkurs, emnet krever forkunnskaper og forutsetter at du er i stand til å forstå autentiske spanske tekster og til å snakke om aktuelle temaer på spansk. Du må være forberedt på å jobbe nokså hardt dersom nivå II eller tilsvarende er din eneste bakgrunn innen spansk språk.

Emnet er basert på autentisk materiale på spansk hentet fra aviser, radio, musikk og spanskspråklig litteratur. Disse dokumentene skal hjelpe til å presentere et aktuelt tema hver uke og blir utgangspunktet for å analysere språkbruken og å jobbe med forskjellige oppgaver om forståelse, vokabular og diskusjon rundt temaet.

I Spanskportalen finner du materialet som skal gjennomgås i timene og annet støttemateriell.. Mer informasjon finner du på emnets semesterside.

Hva lærer du?

Ved å jobbe med autentiske tekster og lydopptak på spansk skal du reflektere over språket og utvide den språklige kompetansen i spansk. I tillegg skal du forbedre evnen til å forstå og uttrykke deg på spansk både skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Nivå II (eller tilsvarende ) fra videregående skole, se informasjon om kompetansemål i faget.

Dersom du er usikker på ditt eget nivå anbefaler vi at du tar en diagnostisk test. For å være i stand til å følge med i undervisningen bør du oppnå ca. 75 % riktige svar.

Hvis du ikke har de nødvendige forkunnskapene, må du skaffe deg dette på egen hånd før du begynner på studiet.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SPA1111V – Spansk i bruk (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen blir gitt i form av seminarer på to timer to ganger i uka, fordelt på 14 uker. Hvis det er kapasitet, tilbyr vi i tillegg en felles, valgfri kollokviegruppe ledet av faglærer. Se semestersiden for detaljer om undervisningen.

Undervisningen gis stort sett på spansk. Det forventes at du deltar aktivt i seminarundervisningen. Det innebærer å komme godt forberedt til timene.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du må møte til minimum 50 % av undervisningen, det vil si 14 av 28 seminarer (gjelder fra høst 2018). Fravær utover dette skal dokumenteres til studiekonsulenten for spansk. Vi anbefaler såklart at du får med deg så mye av undervisningen som mulig, da eksamenstreningen skjer i undervisningen. Videre skal du holde et muntlig innlegg på spansk og levere en skriftlig oppgave. Aktivitetene må være godkjent av faglærer før eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en skoleeksamen på 4 timer.

Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Følg med på semestersiden (Timeplan, pensum og eksamensdato) for mer informasjon.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamen besvares på spansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er beregnet på programstudenter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Spansk