Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er basert på autentisk materiale på spansk hentet fra aviser, radio, musikk og spanskspråklig litteratur. Disse dokumentene skal hjelpe til å presentere et aktuelt tema hver uke og blir utgangspunktet for å analysere språkbruken og å jobbe med forskjellige oppgaver om forståelse, vokabular og diskusjon rundt temaet. Temaene i dokumentene skal også fungere som inspirasjon for å arbeide med egen tekstproduksjon.

I Spanskportalen finner du materialet som skal gjennomgås i timene og annet støttemateriell.. Mer informasjon finner du på emnets semesterside.

Dette er ikke et nybegynnerkurs, emnet krever forkunnskaper og forutsetter at du er i stand til å forstå autentiske spanske tekster og til å snakke og skrive om ulike temaer på spansk. Du må være forberedt på å jobbe hardt dersom nivå II eller tilsvarende er din eneste bakgrunn innen spansk språk.

Hva lærer du?

Ved å jobbe med autentiske tekster og lydopptak på spansk skal du reflektere over språket og utvide den språklige kompetansen i spansk. I tillegg skal du forbedre evnen til å forstå og uttrykke deg på spansk både skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Nivå II (eller tilsvarende ) fra videregående skole, se informasjon om kompetansemål i faget.

Dersom du er usikker på ditt eget nivå anbefaler vi at du tar en diagnostisk test. For å være i stand til å følge med i undervisningen bør du oppnå ca. 75 % riktige svar.

Hvis du ikke har de nødvendige forkunnskapene, må du skaffe deg dette på egen hånd før du begynner på studiet.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SPA1111V – Spansk i bruk (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av 2 seminarer ukentlig i 14 uker. Hvis det er kapasitet, tilbyr vi i tillegg en felles, valgfri kollokviegruppe ledet av faglærer. Se semestersiden for detaljer om undervisningen.

Undervisningen gis stort sett på spansk. Det forventes at du deltar aktivt, noe som innebærer at du kommer godt forberedt.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet:

  • Du skal møte til minimum 21 av 28 seminarer. Fravær utover dette må dokumenteres med legeattest eller lignende. Vi anbefaler at du får med deg så mye av undervisningen som mulig, ettersom eksamenstreningen skjer i undervisningen. 
  • Du skal levere to korte tekster og holde et muntlig innlegg på spansk.

Aktivitetene må være godkjent av faglærer for at du skal kunne fremstille deg til eksamen. Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent i løpet av samme semester. Godkjent aktivitet er gyldig det inneværende semesteret og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Her finner du informasjon om hvordan søke om gyldig fravær og utsettelse. Vær oppmerksom på at fravær som overskrider 50 % av all obligatorisk undervisning på emnet, i utgangspunktet ikke godkjennes, selv om årsak kan dokumenteres.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en skoleeksamen på 4 timer.

Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Følg med på semestersiden for mer informasjon.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamen besvares på spansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er beregnet på programstudenter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Spansk