Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er basert på autentisk materiale på spansk hentet fra forskjellige medier. Disse dokumentene skal hjelpe til å presentere et aktuelt tema hver uke og blir utgangspunktet for å analysere språkbruken og å jobbe med forskjellige oppgaver om forståelse, vokabular og diskusjon rundt temaet.

Ved å jobbe med autentiske tekster og lydopptak på spansk skal du reflektere over språket og utvide den språklige kompetansen i spansk. I tillegg skal du forbedre evnen til å forstå og uttrykke deg på spansk både skriftlig og muntlig. Temaene som blir gjennomgått skal også fungere som inspirasjon for å arbeide med egen tekstproduksjon (se eksamen). En detaljert oversikt over timeplan, pensum og temaer finner du på semestersiden og i Canvas.

SPA1100 er ikke et nybegynnerkurs, emnet krever forkunnskaper og forutsetter at du er i stand til å forstå autentiske spanske tekster og til å snakke og skrive om ulike temaer på spansk. Du må være forberedt på å jobbe hardt dersom nivå II eller tilsvarende er din eneste bakgrunn innen spansk språk.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet:

  • har du kunnskap om flere relevante temaer i den spanskspråklige verden,
  • kan du gi en enkel analyse av aktuelle temaer på spansk både skriftlig og muntlig,
  • kan du delta i samtaler om kjente temaer og argumentere for dine synspunkter,
  • kan du reflektere over språkbruken i spansk,
  • kan du uttrykke deg kritisk, argumentere for dine synspunkter og bruke spansk på en bevisst måte,
  • har du erfaring med håndtering og egenproduksjon av digitalt materiale på spansk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Nivå II (eller tilsvarende ) fra videregående skole, se informasjon om kompetansemål i faget.

Dersom du er usikker på ditt eget nivå anbefaler vi at du tar en diagnostisk test. For å være i stand til å følge med i undervisningen bør du oppnå ca. 75 % riktige svar.

Hvis du ikke har de nødvendige forkunnskapene, må du skaffe deg dette på egen hånd før du begynner på studiet.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SPA1111V – Spansk i bruk (nedlagt)

Undervisning

Seminar, 4 timer i uken i 14 uker.

Undervisningen gis stort sett på spansk. Det forventes at du deltar aktivt, noe som innebærer at du må komme godt forberedt.

Undervisningen vil være digital, men hver uke kan du melde deg til valgfri vanlig undervisning på Blindern.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en mappe som består av tre oppgaver. Se sensorveiledning for nærmere detaljer.

Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Følg med på semestersiden for mer informasjon.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamen besvares på spansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er beregnet på programstudenter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Spansk