Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Detaljert innføring i begrepene kjemisk skift, koblingskonstant, relaksasjonstider og diffusjon. Analyse av AB-spektre, basert på kvantemekaniske prinsipper. Relaksasjonstider er av spesiell betydning innen både kjernemagnetisk resonansspektroskopi (MRS) og magnettomografi (MRI), og diskuteres med bakgrunn i Bloch-likningene. Emnet tar videre opp prinsippene for MRI og magnettomografens oppbygning, design og optimalisering av pulssekvenser, identifisering av bildeartefakter samt eksempler på anvendelser av MRS/MRI. Emnet vil også omfatte en kort innføring i MR-relatert bildeanalyse med fokus på funksjonell (dynamisk) analyse av MR-data.

Hva lærer du?

Læringsmål:

Etter fullført kurs skal studenten være I stand til å:

 • Forstå de grunnleggende prisnipper knyttet til kjernemagnetisering.
 • Forstå hvordan RF-pulser påvriker denne magnetiseringen.
 • Formulere Bloch-likningen (hvordan magnetisering påvirkes av relaksasjon og diffusjon) og løse denne likningen under forskjellige betingelser.
 • Forstå grunnleggende prinsipper for NMR spektroskopi (kjemisk shift, J-coupling, 1-ordens og 2-ordens spektere).
 • Forstå de grunnleggende prinsipper for MR bildeopptak og rekonstruksjon:
  - spatsiell lokalisasjon av MR-signal i 2D og 3D
  - K-space konseptet
  - design av puls-sekvenser
  - metoder for å akselerere MR-opptaket
 • Forstå kontrastmekanismene i MRI basert på:
  - relaksasjonsegenskaper i vev
  - vevets fysiologiske egenskaper (perfusjon, diffusjon, etc.)
 • Forstå sammenhengen mellom MR sekvensparametre og bildekontrast.
 • Annvende denne teorien på enkle eksempler i form av praktiske lab-oppgaver.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra. Det er en fordel med kunnskaper i fysikk tilsvarende FYS2140 – Kvantefysikk og/eller kjemi tilsvarende KJM1060 – Struktur og spektroskopi (nedlagt).

Overlappende emner

10 studiepoengs overlapp mot KJ-FY397, som ble undervist for siste gang våren 2003.

Undervisning

Undervisningen gjennomføres som intensivundervisning over en periode på 7 uker. Undervisningen består av 40 timer med forelesninger og ca. 30 timer med øvelser (Ullevål sykehus og Kjemisk institutt).

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Vurderingen vil bestå av en prosjektoppgave og en avsluttende muntlig eksamen (1 time) rett etter undervisningen er slutt. Bokstavkarakterer.

Mer informasjon om eksamen kan du lese på våre eksamenssider.

Informasjon om utsatt eksamen og ny eksamen (kontinuasjon) finner du her.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering:

- rapport fra vårsemesteret 2011

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)